• Trafikkofrenes dag 17. januar
    Trafikkulykker har stor innvirkning på både de som rammes, men ikke minst deres familie, venner, kolleger og lokalsamfunnet...
  • Hurtigrutemuseet blir nytt
    - Nordland fylkeskommune har store forventninger til Museum Nord og Hurtigrutemuseet – at museet skal bidra til kunnskap om...
  • En seier for ungdommen
    Antallet ungdommer i Nordland som fikk læreplass er gått opp med 13 prosentpoeng på fire år, og ligger nå to prosent over...