Samferdsel

Samferdsel jobber for at fylkets innbyggere og næringsliv i Nordland skal ha et godt, hensiktsmessig og miljøvennlig transporttilbud.

"" - Klikk for stort bilde

Sjonfjellet
Arbeid på fylkesvei 17 over Sjonfjellet er i gang.
May Valle
Fylkesrådet bevilger 9,2 millioner til gang- og sykkelsti på Toft.
– I tillegg fremskynder vi tilbakebetaling av 6,7 millioner kroner for ei allerede ferdigstillt gang- og sykkelbru til Brønnøy kommune, sier fylkesråd for samfedsel May Valle (V) og viser til fylkesrådets innstilling til bevilgninger i tertialrapport 1/2011.
Ferge_kvadr
Nå begynner arbeidet med å bygge ny fergekai på Festvåg og større kai på Misten.
Rett vei
Hæhre Entreprenør AS og NCC ga tilbud på parsellen Holand–Brattlia i prosjektet fv. 78 Halsøya–Leirosen.
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Svein Eggesvik
Fylkesråd for samferdsel
Odd Steinar Åfar Viseth
Samferdselssjef