Samferdsel

Samferdsel jobber for at fylkets innbyggere og næringsliv i Nordland skal ha et godt, hensiktsmessig og miljøvennlig transporttilbud.

"" - Klikk for stort bilde

Bilistene eier veiene om vinteren, mens i sommermånedene deler de veibanen med syklister av ulike slag.

Nordland fylkeskommune har bedt regionrådene, NHO og LO om innspill på forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk. NTP  skal legge grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.  
 
Røsvikvegen sluttføres i høst, med to nye bruer.
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Svein Eggesvik
Fylkesråd for samferdsel
Odd Steinar Åfar Viseth
Samferdselssjef