Skolekonkurranser

Bilde4.jpg - Klikk for stort bilde

 

Bilde2.jpg - Klikk for stort bilde

 

Bilde1.jpg - Klikk for stort bilde

 

Bilde3.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


   
   

I Utdanningsavdelingens virksomhetsplan for 2014 var det fastsatt at arbeidet med skolekonkurranser for elever på yrkesfag skulle iverksettes. Den langsiktige målsetting er å synliggjøre skolekonkurranser som en egnet metode i undervisningen.

Delmålene er som følger:

  1. Innføre skolekonkurranser som pedagogisk metode og som et virkemiddel for økt gjennomføring og bedre resultater i yrkesfagene.
  2. Øke Nordlandslevenes deltakelse i nasjonale og internasjonale yrkeskonkurranser som et middel for å øke statuen til yrkesfagene.
  3. Styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv.

Nedenfornevnte videregående skoler har per 01.12.2015 meldt sin interesse for å gjennomføre skolekonkurranser, samt delta i fylkesmesterskap med følgende fag:

Aust-Lofoten      industrimekaniker - og sveisfagene.

Bodø                   bil frisør-, industrimekaniker-, kokk-,rørlegger-, salgs-, servitør, sveiser og tømrerfagene..

Brønnøysund    industrimekaniker-, kokk-, landbruksmekaniker- og servitørfagene.

Hadsel               helsearbeider, logistikk- og yrkessjåførfagene.

Meløy                 elenergi/elektriker-helsearbeider-, industrirørlegger- og sveisefagene.

Mosjøen             bil-, elenergi/elektriker-, frisør- industrimekaniker-, kokk- og servitørfagene.

Narvik                helsearbeiderfaget.

Polarsirkelen    automatiserings-, baker/konditor-, billakkering-, bilskade-, elenergi/elektriker-                                 idustrimekaniker-, kokk- og rørleggerfagene.

Saltdal              automatiserings-, elenergi/elektriker- og industrimekanikerfagene.

Sandnessjøen  helsearbeiderfaget.

 

Våren 2015 ble det gjennomført skolekonkurranser ved Meløy-, Polarsirkelen- og Saltdal videregående skoler. Totalt ble det konkurrert i 5 fag som automatiker-, billakkerer-, bilskade-, elektriker-, energimontør- og industrimekanikerfagene.

Våren 2016 vil det bli gjennomført skolekonkurranser i februar og mars fram til påske. 20 mars vil være søkefristen for påmelding til fylkesmesterskap i de forskjellige fag som vil bli avholdt 27. og 28. april, eller et annet egnet tidspunkt som kontaktpersonene i fag blir enige om.

Konkurransene vil bli gjennomført i nært samarbeid med opplæringskontorene og bransjeforeninger samt organisasjonene i arbeidslivet.

En ønsker gjennom dette å heve kvaliteten på opplæringa for så å levere bedre lærlinger til arbeidslivet.

 

Mer informasjon om skolekonkurranser finnes på WorldSkills Norways hjemmeside skolekonkurranser

Det skal konkurreres i fag som ligger i programområdet på Vg3, men innenfor pensum på Vg2.

 

Mer informasjon om yrkeskonkurranser. Se film fra Yrkes-NM 2012 – 5 min. https://www.youtube.com/watch?v=S8hZxqXHCaw

Flere andre fagfilmer ligger på samme side.

 

Arbeidsgruppen for skolekonkurranser består av: Egil G.M. Larsen Saltdal vgs, Terje Holberg Polarsirkelen vgs, Ninni Jensen Bodø vgs, Yngve Kristensen Opplæringskontoret for Energifag AS, Andreas Mosti Indre Salten Opplæringskontor, Espen Hepse, Torun Pedersen og Gunnar Pedersen fra utdanningsavdelingen.

Fant du det du lette etter?