Hvem kan hjelpe eleven?

Jente med bøker i forgrunnen.JPG - Klikk for stort bilde

 

Skoler organiserer sitt tilbud til elever som trenger ekstra oppfølging ulikt. For å vite hvem som skal kontaktes når en elev har det vanskelig, er det viktig at du han kjennskap til hvordan arbeidet ivaretas på akkurat din skole. Under her finner du flere vanlige instanser som kan hjelpe eleven. Noen elever synes det er vanskelig å ta kontakt selv. Da kan det hjelpe at du eller noen andre som eleven kjenner godt kan hjelpe til med å ta den første og viktige kontakten.  

Foresatte

Er en ofte undervurdert part i samarbeidet rundt elever i videregående skoler. Mange foreldre vet ikke hva ungdommene deres sliter med, og noe av det viktigste en kan gjøre for en elev som har det vanskelig er å opprette kontakt med foreldre. Det er viktig at eleven er klar over at kontakt mellom lærer og foresatte kommer til å finne sted, og at det så langt det er mulig gjøres i samarbeid med eleven. Tillit er en nøkkelfaktor.

 

Helsesøster på skolen

Helsesøster kan hjelpe eleven med alt fra prevansjon til å snakke om hvordan hun eller han har det. Helsesøstre er ikke psykiater eller psykolog, men kan ofte være nyttig å ta kontakt med, og vet hvem eleven kan kontakte videre dersom det er behov for det.

Helsestasjon for ungdom

Mange kommuner har helsestasjon for ungdom der ungdom får snakke med kvalifisert helsepersonell. Ofte er helsestasjon for ungdom beregnet for unge mellom 13 og 20 år, men det finnes variasjoner. 

Fastlege

Alle innbyggere i Norge har en fastlege. Fastlegen har kompetanse om helse generelt og også om psykisk helse. Dersom ungdommen har behov for mer behandling kan fastlegen henvise videre til andre spesialister.

Kommunehelsetjenesten

Noen kommuner har psykiske helsetjenester til barn og unge. Tjenesten er ofte ulikt organisert og kan ha ulike navn fra sted til sted. For å finne ut om kommunen din skole er plassert i har en slik tjeneste kan du søke etter "psykisk helse" sammen med site:www.kommunenavn.kommune.no på en søketjeneste på nett.

Hjelpetjenester på nett

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Nettstedet er drevet av Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Klara Klok er en nasjonal svartjeneste der unge kan få svar på det de lurer på. På forsiden har kan du også søke opp eget fylke og kommune for å se hvilke tilbud som finnes der.

 

Barneverntjenesten

Offentlige myndigheterhar plikt til å melde i fra til barnevernet dersom en har grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller mishandling. Ansatte på skole faller inn under meldeplikten. Meldeplikten gjelder også dersom du har meldt en bekymring videre til nærmeste leder, og bekymringen ikke tas videre. Her kan du lese mer om meldeplikt og finne riktig skjema for å melde en bekymring til barnevernet: Melding til barnevernet

Fant du det du lette etter?