Idèbank for lærere

Entreprenørskap - Klikk for stort bilde

 

På denne siden ønsker vi å samle informasjon om hvordan man kan fremme trivsel og styrke relasjon mellom elevene.

Ved å legge til rett for godt klassemiljø forebygger vi ikke bare psykisk uhelse, men fremmer også læringsmiljøet for alle. I klasseledelse har det vært mye fokus på relasjon lærer-elev, men i arbeidet med klassemiljøet må også relasjon elev-elev få fokus.

 

Udir har en rekke verktøy verktøy for å kartlegge elevrelasjonene i klassen.

 

Ved planlegging av skoleåret kan det i tillegg til årsplaner i fag også være lurt å lage en årsplan for klassemiljøet. Kanskje kan klassens time brukes systematisk for å vedlikeholde klassemiljø. Verktøy som kan brukes i dette arbeidet ligger til høyre.

 

Å skape gode opplevelser sammen, gjennom turer er ofte brukt i arbeidet med å skape klassemiljø. Noen elever gruer seg veldig til slike turer fordi de trygge rammene i klasserommet blir borte. Man skal på ingen måte la være å gjøre trivelige aktiviteter sammen med elevene på grunn av dette, men tenk gjennom før du planlegger tur:

  • Hva er hensikten med turen, og hvorfor passer det å ta den nå?
  • Hvor godt kjenner elevene hverandre, vil noen elever bli sittene alene eller sammen med lærerne?
  • Kan vi ha aktiviteter eller regler som motvirker at noen blir alene?

 

Faglige opplegg for fagene norsk, samfunnsfag, engelsk og kroppsøving som omhandler psykisk helse.

Global dignity day har også utviklet faglige opplegg i norsk og samfunnslære som forberedelse til dagen.

 

Andre ressuser:

 

 

Fant du det du lette etter?