Lærebedriftsundersøkelsen

I henhold til opplæringslova §4-7 skal alle godkjente lærebedrifter som har lærling, årlig rapportere til fylkeskommunen om opplæringa av lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

Hvert år plikter godkjente lærebedrifter å rapportere til fylkeskommunen om opplæringa av sin(e) lærling(er) som har vært minimum 11 måneder i lære. 

Undersøkelsen er sendt ut 6. desember 2017 til alle faglige ledere som vi har registrert ved den enkelte bedrift som har lærling. Svarfrist er 14. januar 2018.

Resultatet etter undersøkelsen brukes i det videre arbeidet for å bedre kvaliteten på opplæringa. 

For ytterligere informasjon: Følge opp lærling i bedrift

Fant du det du lette etter?