Gjennomføring i nettskolen

Her finner du svar på noen spørsmål du kan ha mht. gjennomføring av ditt studium i Nettskolen i Nordland.

 

Hvordan får jeg kontakt med en nettlærer?
Du kan kontakte en nettlærer når det måtte passe deg. Du kan bruke telefon, e-post, Skype eller intern melding i itslearning. Normalt skal du mellom mandag 08:00 og fredag 16:00 få tilbakemelding fra nettlæreren innen 24 timer.

Alle våre nettlærere vil vanligvis ha ferie i juli, men de kan også i tillegg ha ferie/annet fravær på andre tidspunkt. Nettlæreren legger da ut ei fraværsmelding til deg om dette som oppslag på fagsiden. 

Får jeg hjelp om jeg har faglige problemer?
Du kan se på nettlæreren din som en vanlig lærer. Du kan kontakt vedkommende om alle faglige ting som du lurer på. I tillegg til nettlæreren har du mange medelever som du kan spørre. Her er det mulig å bruke e-post, Skype, Adobe Connect (webkonferansesystem) meldinger eller diskusjonsgrupper.

Må jeg følge en bestemt framdriftsplan for hvert fag?
Her er det forskjell mellom de som velger å ha elevstatus og de som velger å være privatister. Hvis du har elevstatus, må du følge en oppsatt framdriftsplan i fagene. Her er det også krav om faste innleveringer og skriftlige og muntlige prøver/tester. Hvis du ikke klarer å følge denne planen, vil du stå i fare for å ikke få vurdering i faget. Du får ikke mulighet for å endre slike framdriftsplaner mer enn 1 gang i hvert fag.  

Velger du å være privatist, er det helt opp til deg hvordan du vil arbeide. Nettlæreren vil også kunne hjelpe dag å sette opp en personlig framdriftsplan basert på den tida du har til rådighet.

Vi anbefaler imidlertid på det sterkeste at du jobber jevnt med alle fag. Skippertak i ukene før eksamen er erfaringsmessig ikke av det gode.  

Hvor lang tid kan jeg bruke på et fag?
Se under Spørsmål før du starter

Må jeg sende inn mange oppgavebesvarelser?
I alle fagene er det lagt opp til at du kan sende inn besvarelser som nettlæreren vil rette. For de som har elevstatus i et fag og skal ha standpunktsvurdering, stilles det krav om innleveringer. Omfanget varierer fra fag til fag.  

Hvis du er privatist i faget, bestemmer du selv hvor mye du vil sende inn. Vi anbefaler imidlertid at du sender inn mest mulig og får faglige kommentarer på innleveringen fra din nettlærer.  

Er det mange samlinger i fagene? 
Helsesekretær Vg3 har obligatoriske samlinger.

 

 

Publisert av Geir Hareide Hansen. Sist endret 08.02.2016
Fant du det du lette etter?