Tilstandsrapportering

Tilstandsrapport for 2017 (PDF, 4 MB) inneholder den årlig rapporteringen om frafall, læringsresultater, læringsmiljø og internkontroll for skoleåret 2016-2017, samt aktivitetstall (elever og lærlinger) høsten 2017. 

Tilstandsrapporten skal gi skolene og skoleeier et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å vurdere om vi oppfyller kravene i opplæringsloven, og om vi nærmer oss utviklingsmålene for videregående opplæring i Nordland. Den skal også gi oss et godt grunnlag for videre utvikling av kvaliteten innen videregående opplæring.

 

Arkiv:

Tilstandsrapport 2017

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2015 (PDF, 4 MB)

Tilstandsrapport 2014 (PDF, 5 MB)

Tilstandsrapport 2013 (PDF, 4 MB)

Tilstandsrapport 2012 (PDF, 8 MB)

Tilstandsrapport 2011 (PDF, 4 MB)

Tilstandsrapport 2010 (PDF, 667 kB)

Årsmelding for skoleåret 2008-2009 (PDF, 547 kB)

Årsmelding for skoleåret 2007-2008 (PDF, 13 MB)

Fant du det du lette etter?