Under prøven

 

Hvor skal jeg gjennomføre prøven?

Lærlinger gjennomfører vanligvis fag- eller svenneprøven i den bedriften de har hatt læretiden sin i.

Hvis lærlingen har vært innom flere bedrifter i løpet av læretiden, gjennomfører han prøven i den bedriften han har tilbrakt mest tid i.

I noen fag kan prøven gjennomføres ved en prøvestasjon. En prøvestasjon er utstyrt med alt man trenger for å gjennomføre prøven.

 

Hvor lenge varer prøven?

Lengden på prøven varierer fra fag til fag. Den fastsatte lengden på fag- eller svenneprøven du skal ta finner du i læreplanen for faget. Finn læreplanen her.

 

Hva går prøven ut på?

Kort fortalt skal fag- eller svenneprøven teste om du har den kompetansen i faget som er beskrevet i fagets læreplan.

Ei prøvenemnd har ansvar for å lage fag- eller svenneprøven din, og for å vurdere den. Prøvenemnda består vanligvis av to personer som har kompetanse i faget.

Prøven består av 4 deler:

1. Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger

2. Gjennomføring av et faglig arbeid

3. Vurdering av eget prøvearbeid

4. Dokumentasjon av eget arbeid.

 

Under prøven skal du planlegge et arbeid, velge metoder, utføre, kontrollere, dokumentere arbeidet og begrunne de valg som er gjort.

Du kan få en av følgende karakterer:

- Bestått meget godt
- Bestått
- Ikke bestått

 

Hvilke hjelpemidler er tillatt?

Du kan bruke de hjelpemidlene du har benyttet deg av i løpet av læretiden.

 

Hvordan går prøvenemnda frem når den skal lage og vurdere prøven min?

Når prøvenemnda lager prøven, tar de utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for faget. Hvis du er lærling i en bedrift, kan de i tillegg bruke den interne opplæringsplanen du har hatt i bedriften. Den faglige lederen eller instruktørene dine kan også foreslå oppgaver. Arbeidsoppgavene prøvenemnda gir deg skal reflektere kravene til faglig kompetanse slik de er beskrevet i læreplanen.

I tillegg til å lage fag- eller svenneprøven, skal prøvenemnda utarbeide et grunnlag for vurderingen av arbeidet ditt.

Vurderingsgrunnlaget er korte beskrivelser av hva som kjennetegner et godt fagarbeid. Prøvenemnda skal gi en samlet vurdering og en karakter når prøven er avsluttet. Karakteren skal føres på prøveprotokoll som returneres til Nordland fylkeskommune.

Prøvenemndsmedlemmene vil være til stede ved prøvestart og prøveslutt, og ett eller begge  medlemmene vil også besøke deg underveis i prøveperioden.

Prøvenemnda forutsetter at du kjenner til kompetansemålene i læreplanen. Hvis du er usikker på innholdet i et kompetansemål, bør du snarest mulig be om en samtale med den faglige lederen eller læreren din for å få avklart hva dette kompetansemålet betyr.  

Fant du det du lette etter?