Oppmelding til fag-/svenneprøve

Det er mulig å ta fag- og svenneprøve på grunnlag av allsidig praksis i faget som er 25 prosent lengre enn den fastsatte læretida. Fylkeskommunen avgjør om den praksisen kandidaten viser til, kan godkjennes.

Praksiskandidater kan melde seg opp til fagprøve- /svenneprøve når:


For å melde deg opp må du sende inn:

 1. Utfylt og underskrevet oppmeldingsskjema (PDF, 134 kB)
 2. Kvittering på betalt prøveavgift fra nettbank. Skjema for betaling av prøveavgift
 3. Dokumentasjon på relevant praksis. Opplysninger som må framkomme på attestene er arbeidssted,  stillingsprosent, ansettelsesperiode samt beskrivelse av arbeidsoppgavene.
 4. Kopi av vitnemål/kompetansebevis/realkompetansevurdering fra videregående opplæring.

Kostnader

 • Prøveavgift for fag-/svenneprøve er 925 kr og 1853 kr for ny prøve.
 • Praksiskandidater som gjennomfører fag- /svenneprøve, må selv bære kostnader for prøven. Fylkeskommunen dekker kostnadene for prøvenemnda.


Hvordan behandles oppmeldingen?

Oppmeldingen registreres og behandles ved utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune. Godkjent oppmelding blir videresendt til prøvenemnda for faget. Kandidaten får kopi av brev til prøvenemnda slik at det kan gjøres avtaler om prøvetidspunkt m.v. Ikke godkjent oppmelding blir begrunnet i brev til kandidaten. Det vil i brevet gå fram hva som mangler for at oppmeldingen skal kunne godkjennes.
 

Innhold og omfang av fag- og svenneprøve

 • Prøvenemnda har ansvaret for utformingen av fag- /svenneprøven.
 • Fag- /svenneprøven skal prøve kandidatens kompetanse i faget slik den er beskrevet i læreplanen VG3/opplæring i bedrift.
 • Bestemmelser om sluttvurdering finnes i læreplanen for det enkelte fag samt i forskrift til Opplæringsloven. § 3-57
 • Fag- /svenneprøver vurderes etter følgende karakterskala: Bestått meget godt, bestått og ikke bestått.
 • Det er klageadgang på resultatet ikke bestått.
 • Praksiskandidater som får vurdering ikke bestått, kan tidligst melde seg opp 6 måneder etter prøven som ble vurdert til ikke bestått.

Søknad om særskilt tilrettelegging av fag-/svenneprøve (PDF, 51 kB)

Fant du det du lette etter?