Lærekandidat og praksisbrevkandidat

Kjøttskjærer.jpg - Klikk for stort bilde

Lærekandidat

Dersom du tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve, en kompetanseprøve, kan du inngå opplæringskontrakt med en lærebedrift. Da er du lærekandidat. Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du likevel kan oppnå fag-/svennebrev, kan opplæringskontrakten, etter samtykke fra fylkeskommunen, endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål.

 

 

Lærekandidater som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Behovet for spesialundervisning må være bekreftet i en sakkyndig vurdering fra PPT. Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan for spesialundervisningen.

 

Alle lærekandidater må søke innen 1. februar!

 

Praksisbrevkandidat

Dette er et 2-årig løp som ikke er søkbart i vigo. Du kan lese mer om ordningen på udir.no

Det vil komme mer informasjon om ordningen her etterhvert.

Sist endret 13.03.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Eirik Bjørge-Sundan
Fagleder
Tone Sundsfjord
Rådgiver - Utdanningsavdelingen, seksjon opplæring i skole og bedrift