Før prøven

Hvem kan gå opp til prøve og når?

Lærlinger som har fullført læretid i bedrift og elever som har gjennomført fagopplæring i skole, kan ta fag- eller svenneprøve.

Lærlinger skal opp til fag-/svenneprøve ved slutten av opplæringstiden og når nødvendig teori er bestått.

Lærekandidater skal opp til en kompetanseprøve  ved slutten av opplæringstiden.

Voksne som har lang og relevant arbeidserfaring, kan avlegge fag- eller svenneprøve som praksiskandidat. For å kunne gå opp til prøve som praksiskandidat, må man vanligvis ha jobbet innenfor det aktuelle fagområdet i minst 5 år. Før praksiskandidater kan ta fag- eller svenneprøve, må de ha bestått en skriftlig eksamen i faget.

 

Hvem melder meg opp til prøven?

For lærlinger og lærekandidater er det bedriften eller opplæringskontoret som har ansvar for å melde opp til praktisk prøve (som hovedregel noe måneder før utløp av læretiden).

Hvis du er praksiskandidat, må du selv sende påmeldingen til fylkeskommunen du bor i. Les nærmere her.

Når oppmeldingen er godkjent av Nordland fylkeskommune, sendes den over til prøvenemnda for faget og de involverte parter blir informert.

Lærebedrift og praksiskandidat kan komme med forslag til passende prøvearbeid. Det er prøvenemnda som godkjenner prøveforslagene og har ansvar for prøveoppgavene. Prøvens lengde varierer fra fag til fag, det orienterer prøvenemnda om.

Fant du det du lette etter?