Fag-/svenne-/kompetanseprøve

Hvis du er lærling vil lærebedriften eller opplæringskontoret melde deg opp til fag-/svenne eller kompetanseprøve. Hvis du er voksen og skal framstille deg som praksiskandidat gjør du deg selv.

Med et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt. For å få fagbrev eller svennebrev i et fag, må du bestå fag- eller svenneprøve.

 

Hva er forskjell på fagbrev/svennebrev/kompetansebevis?

Svenneprøve er betegnelsen på prøven i håndverksrelaterte fag, mens fagprøve brukes i industri- og servicerettede fag. Betegnelsene er ofte knyttet til gamle tradisjoner.

Et fagbrev og et svennebrev er dokumentasjon på fullført og bestått fagopplæring.

Et kompetansebevis er dokumentasjon på at deler av fagopplæring er bestått.

 

Vitnemål/ kompetansebevis/ fagbrev/ svennebrev

Når prøven er bestått, utstedes vitnemål eller kompetansebevis. Selve fag-/svennebrev deles ut ved en høytidelig markering en gang i året. Da inviteres du til høytidelig utdeling. Sted blir annonsert i invitasjonen.

 

Her finner du informasjon om oppmelding, gjennomføringen av prøven, og om klageadgangen:

 

Her finner du eksempler på fag-/ svenneprøver i de ulike programområder:

 

Nettsiden er under oppbygging...

 

 

Fant du det du lette etter?