Etter prøven

Kan jeg klage på resultatet hvis jeg ikke er fornøyd?

Du kan klage på resultatet dersom du får karakteren «ikke bestått» på følgende grunnlag:

  • Prøvenemndas faglige vurdering.
  • Formelle feil eller andre ikke-faglige forhold ved prøveavviklingen.

Klagefristen er 3 uker fra datoen du fikk melding om resultatet (karakteren), eller fra tidspunktet du burde ha gjort deg kjent med resultatet. Det er derfor svært viktig at du gjør deg kjent med resultatet straks det er klart.

 

Hvordan går jeg frem hvis jeg vil klage på resultatet?

Du må sende en skriftlig klage til fylkeskommunen der du tok prøven. I klagen må du forklare hva du klager på og hvorfor du ønsker å klage på dette. Skriv gjerne hvilket grunnlag du klager på, det vil si formelle eller ikke-faglige feil og/eller den faglige vurderingen. Hvis det er tvil om du har overholdt klagerfristen på tre uker, bør du i tillegg forklare hvorfor du ikke har levert klagen før. 

En klagenemnd vil  behandle klagen din.

Nemndas vedtak er endelig, og du kan ikke klage på det.

Dersom du har spørsmål om klageadgang kan du ta kontakt med saksbehalder for ditt fag: klikk her

 

Kan jeg ta fag-/svenne-/kompetanseprøve på nytt hvis jeg stryker?

Ja, det er mulig å ta prøven på nytt.

Hvis du er lærling:

  • Du har rett til å melde deg opp til en ny prøve.
  • Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføringen av en ny fag- eller svenneprøve, og dekker utgiftene.
  • Læretiden kan bli forlenget. Det blir i så fall en frivillig avtale mellom lærebedriften din og deg. Du må selv ta dette opp med de ansvarlige i lærebedriften.

Hvis du har gjennomført hele fagopplæringen i skole:

  • Du har rett til å melde seg opp til en ny prøve.
  • Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføringen av en ny fag- eller svenneprøve, og fylkeskommunen dekker utgiftene.

Hvis du er praksiskandidat:

  • Du har rett til å melde deg opp til en ny prøve.
  • Du kan tidligst ta ny prøve 6 måneder etter du gjennomførte prøven som ikke ble bestått.
  • Du må selv melde seg opp til ny prøve og betale ny prøveavgift. Oppmelding: klikk her 
 
 
Fant du det du lette etter?