Å være lærling

Å være lærling betyr å få opplæring i et fag som leder frem til et bestemt yrke. Og hvor du avslutter læretiden med en fag- eller svenneprøve.

Læretidens lengde kan variere ut fra lærefag og din skolebakgrunn. Normalt er det 2 år, som tilsammen utgjør et år opplæring og et år verdiskaping i bedrift.

 Lærekontrakt og arbeidsavtale

 

Avbrudd og heving av lærekontrakt

 

Fag- eller svenneprøve

Lærlinger skal opp til fag- og svenneprøve ved læretidens slutt. Når læretiden nærmer seg slutten og minst 3 måneder før, melder bedriften deg opp til fag- eller svenneprøve. Det er prøvenemnda i faget som godkjenner og bedømmer prøven. Prøven avlegges enten i lærebedriften eller på en egen prøvestasjon for faget. Prøvens omfang og varighet varierer fra fag til fag, og er fastsatt i læreplanen og forskrift til opplæringsloven.

 

Stipend og lån

Fant du det du lette etter?