Velkommen til Elev- og lærlingombudet i Nordland

Elev-, lærling- og mobbeombud i Nordland er Lasse Knutsen. Du kan kontakte ham på mobil 911 24 236 eller mail elevombudet@nfk.no

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Nordland er til for alle elever og lærlinger i videregående opplæring.

Dette kan ombudet hjelpe deg med:

 • svare på spørsmål fra elever og lærlinger
 • jobbe for å styrke elever og lærlinger sin medvirkning i opplæringen
 • informere om rettigheter og plikter
 • holde kurs for elevråd
 • holde kurs i tema som er relevante for elever og lærlinger, elevrådet og skolen
 • bidra til å løse enkeltsaker for elever og lærlinger
 • hjelpe til med klager hvis det er noe ved skolen eller i opplæringen som ikke er som det skal
 • hjelpe elever og lærlinger som opplever mobbing

 

Elev-, lærling- og mobbeombudet er fylkestingets ombud for videregående opplæring. 

Ombudet arbeidsfelt:

 • Opplæringslovens §9a; forebygge mobbing og trakassering
 • styrke og videreutvikle elevers, lærlinger og lærekandidaters medvirkning og deltakelse i opplæringen.
 • kunnskapsformidling og informasjon til elever og lærlinger om deres rettigheter og plikter.
 • kan gi hjelp og bistand til elever og lærlinger knyttet til utfordringer i opplæringen. 
 • ombudet avgir melding om ombudets virksomhet til fylkestinget i Nordland, en gang i året.
 • ombudet har taushetsplikt.

Elev-, lærling- og mobbeombudet samarbeider og har regelmessig dialog med de ulike partene hva angår videregående opplæring. Dette er primært,utdanningsavdelingen i fylkeskommunen, de videregående skolene, opplæringskontor, Yrkesopplæringsnemda og Elevorganisajonen i Nordland. 

Her kan du lese mer 

Fant du det du lette etter?