Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:


I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

 

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

 

horisontal linje - Klikk for stort bilde
 

Utdanningsnyheter:

Hild-Marit Olsen og Tone Vangen underskriver smarbeidsavtalen

Nordland fylkeskommune og Nordland politidistrikt har underskrevet en samarbeidsavtale for å styrke det kriminalitetsforebyggende og holdningsskapende arbeidet i de videregående skolene.

Brønnøysund videregående skole 1

En omlegging av telefonsystemet gjør at Brønnøysund videregående skole skifter telefonnummer fra mandag 22. oktober.

 

Hild-Marit Olsen

Stadig færre ungdom i Nordland velger studieforberedende fag. Dette er negativt for det totale kompetansebehovet i Nordland. 

Elevrådsleder Tobias Smith viser kunnskapsminister Jan Tore Sanner hvordan mobbeknappen virker

- Mobbeknappen gjør det enkelt å si fra. Nå håper jeg skoler og  elever i andre deler av landet ser til Bodø, og får øynene opp for mobbeknappen og at den kan være et viktig verktøy mot mobbing i skolemiljøet.

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen er strålende fornøyd med rektor Geir Ludvig Næstby (t

- Det er bare å gratulere Bodin med at de er den første fagskolen som er godkjent for å kunne tilby polarkodekurs!

Fra Brønnøysund videregående skole

Dermed får de aller fleste søkerne tilbud. Det er 60 søkere som ikke har fått tilbud om skoleplass. Disse vil få tilbud i 2. inntaket den 27. juli.

Maiken og Simen flankert av fylkesråd Hild-Marit Olsen og leder i Yrkesopplæringsnemdai Nordland, Ole Henrik Hjartøy

Maiken Helgå Bråten fra Rana og Simon Kaspersen Jakobsen fra Henningsvær har fått prisen «Årets lærlinger» i Nordland.

Hild-Marit Olsen 1

Tallene for formidling av elever til læreplasser per 19. juni er oppmuntrende lesning, men det er store regionale forskjeller. Lengst vei å gå har Brønnøysund, Polarsirkelen og Mosjøen.

Feiret

Bodin videregående skoles nye sikkerhetssenter i Nyholmsundet ble åpnet denne uka.

korridor

Stadig flere elever gjennomfører videregående opplæring i Nordland.

Fant du det du lette etter?