Vil ha reingjerder

Foto: Bjørn Are Melvik De tragiske reinpåkjørslene på Nordlandsbanen i helga viser at tiden er overmoden for konkrete tiltak. Jeg tror eneste løsningen er gjerder på de mest utsatte stedene.

Det sier fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF) etter helgens dyretragedie på Nordlandsbanen, hvor 106 rein ble påkjørt og drept av toget ved Kvalforsbrua mellom Eiterstrøm og Mosjøen på Helgeland. Også fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) reagerer sterkt på de store tapstallene.

- Vi har hatt stor fokus på dette problemet gjennom lang tid. Tapstallene har gått ned de siste årene, men nå har vi igjen opplevd en stor dyretragedie. Nå må vi ta grep for å unngå slike hendelser i framtiden, sier Ingelin Noresjø.

- Jeg forventer at også samferdselsministeren kobler seg på, og tar tak i dette sammen med Bane NOR, Sametinget og andre aktører. Jeg oppfordrer Bane NORD til igjen å vurdere å sette opp reingjelder på de mest utsatte områdene. Bane NORD har vært usikker på effektene av slike gjelder, og det vil selvsagt medføre en betydelig kostnad. Men nå er det nok! Tiden er overmoden for å ta i bruk dette tiltaket. På svensk side har slike gjerder redusert påkjørslene med mellom 60 og 90 prosent, ifølge det svenske Trafikverket, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik

- Vi vil nå be om et snarlig møte med Bane NORD i sakens anledning, sier de to fylkesrådene.

Fant du det du lette etter?