Smarte løsninger for næringsliv og klima 

- Nordland er næringslivsfylket i nordområdene. Transportløsningene må være i forkant og bidra til videre vekst og utvikling. Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik på kaia i Sandnessjøen - Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik på kaia i Sandnessjøen Morten Hofstad

Det sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp). I dag han la frem nye og fremtidsrettede løsninger for ferjene og hurtigbåtene i Nordland på en pressekonferanse i Sandnessjøen.
 

 
 

Moderne, attraktivt og forutsigbart

Den nye tilbudsstrukturen er tilpasset dagens og fremtidens Nordland og har til hensikt å gi befolkning og næringsliv et moderne og attraktivt transporttilbud til sjøs og forutsigbarhet for de neste 20-30 årene. 


- En av hovedutfordringene i dagens rutetilbud er at ressursutnyttelsen er lav, påpeker Eggesvik. 


Det er mange fartøyer involvert i den daglige driften, flere av disse ligger ved kai store deler av døgnet. På flere strekninger foregår parallellkjøring mellom ferje – og hurtigbåt, mellom hurtigbåter og noen steder også mellom hurtigbåt og buss. 


- Det gir et dårligere tilbud til de reisende enn ressursbruken tilsier. Derfor foreslår vi smartere og mer helhetlige løsninger for ferjene og hurtigbåtene i Nordland, sier Eggesvik. 


- Vi har gjennomgående vært opptatt av å gi lokalbefolkningen gode tilbud som er like godt som dagens. Samtidig er det klart at nye rutemønstre fører til at noen får litt lengre reise og noen kortere reise. Vi gjør det for å få rutene til å henge bedre sammen internt i en kommune og når de skal reise ut fra sin region, understreker Eggesvik.  


Næringslivet prioriteres 


- Næringslivets behov er prioritert, sier Eggesvik.  
Det legges til rette for videre vekst innenfor fiskeri- og sjømatnæringen. Ressursene settes inn på de største transportstrømmene. Transporten fra de fire lakseslakteriene på Skrova, Sør-Arnøy, Lovund og Herøy gis særskilt oppmerksomhet med de nye løsningene. 


- Samtidig er det sånn at dagens ferje- og hurtigbåttilbud dekker mange transportbehov og skaper mange reisemuligheter. Reiselivsnæringens behov er godt i arbeidet med det nye tilbudet. Vi har i stor grad valgt å lytte til utredningen som ligger til grunn for dette arbeidet. Det betyr i praksis forenkling av tilbudet, bedre korrespondanser og lettere tilgjengelig ruteinformasjon, sier Eggesvik.  


-Vi har helt bevist valgt å bygge de nye Nordlandsekspressene med tanke på en god reiseopplevelse, også for reisende med mye bagasje, sykkel og kajakk, påpeker fylkesråden. 


Styrket sommertilbud er en av de store satsingene i det nye tilbudet. Det har lenge vært betydelige utfordringer med gjenstående biler om sommeren på flere av ferjestrekningene på Helgelandskysten. 


-Vi foreslår derfor å øke tilbudet og korrespondansene mellom ferjene på fylkesveg 17. I tillegg til dette prioriterer vi sommerturismen på Nordlandsekspressen både nordover og sørover i fylket, sier fylkesråden.

 
Klima- og miljøvennlige løsninger 


Nordland fylke er det største ferje- og hurtigbåtfylket i landet. Ferje- og hurtigbåtmateriellet er for en stor del gammelt og nedslitt. Det fører til at for mye utslipp av CO2 fra denne sektoren. 


- Det gjør vi noe med nå, understreker fylkesråden for samferdsel. 
Nordland fylke har satt i gang et prosjekt med støtte fra Klima- og miljødepartementet hvor formålet er å redusere utslippene for ferjestrekninger langs fylkesveg 17. I tillegg til finne miljøbesparende løsninger for hurtigbåtene.


- Dette er viktig for det videre arbeidet vårt med å finne grønne løsninger for hurtigbåtene og ferjene i Nordland, avslutter fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik. 
 

Fant du det du lette etter?