Første spadetak på ny gang- og sykkelveg i Hadsel

- Nå blir det tryggere skoleveg for ungene og alle som ferdes  på fylkesvegstrekninga i Vesterålen.

Samferdselsråden tar første spadetak sammen med Isak og Oliver, elever ved Sandnes skole - Klikk for stort bildeSamferdselsråden tar første spadetak sammen med Isak og Oliver, elever ved Sandnes skole Gøran Sofienlund

Det sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp). I dag ble de første symbolske spadetakene tatt på Sandnes i Hadsel.

Tryggere veg


Langs fylkesveg 885 gjennom Sandnes ferdes det en god del barn og unge. Området er tett befolket, og det kjører 850 kjøretøy i døgnet (ÅDT) på denne vegen. 

- Vi  ønsker vi å gjøre det tryggere for de myke trafikanetene på Sandnes, derfor bygger vi nå 660 meter med gang- og sykkelveg lang fylkesvegen, forteller samferdselsråden.

- Prosjektet vil koste totalt 20 millioner. Nyvegen skal stå ferdig i løpet av høsten 2018, sier han.

Pådrivere


Beboerne på Sandnes har stått på for å få en gang- og sykkelveg på plass.

- Sånn skal det være. Behovet her er velbegrunnet. Gang- og sykkelvegen vil nok ha betydning for alle brukere til alle døgnets tider, mener Eggesvik.

Det er statens vegvesen som bygger vegen på vegne av Nordland fylkeskommune.

Prosjektet omfatter:


* Sikring av fjell 
* Rivning av en bolig og garasje
* Etablering av busslommer
* Veglys
* Bygging av noen murer
* Noen nye avkjørsler/parkering
* Vann- og avløpsarbeider

Det er mye løs stein og bebyggelse i umiddelbar nærhet av anleggsområdet, og det første entreprenøren gjør er derfor å sørge for at fjellet er sikret så godt som mulig, før de setter i gang med resten av byggearbeidet. 

Redusert fremkommerlighet
Det vil bli redusert fremkommelighet gjennom anleggsområdet og trafikantene må beregne litt ekstra kjøretid i hele anleggsperioden. Her er det klart for bygging - Klikk for stort bildeHer er det klart for bygging

Fant du det du lette etter?