Tilskudd til frivillig virksomhet i Bodø

 

Regjeringen har i årets statsbudsjett lagt opp til en endring av tilskuddet til frivillig virksomhet i lokalsamfunn.

Mens det til nå har vært fylkeskommunene som har fordelt tilskuddene, er ansvaret nå gitt til de 20 kommunene i landet som har størst befolkning med innvandrerbakgrunn. Bodø er en av kommunene.

Det betyr at Bodø skal administrere og viderefordele tilskuddet, som er på i underkant av 100.000 kroner, for Bodø. Tilskuddet vil bli annonsert lokalt når system for tildeling er på plass.
Formålet med driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner er å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet og til å øke tilgjengeligheten til sosiale nettverk for denne delen av befolkningen.
Formålet med tilskuddet til frivillig virksomhet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn. Eksempler på slike tiltak kan være tilskudd til kulturarrangementer, dialogmøter, idrettsarrangementer, oppvekst og språk. Begge tilskuddene har videre som formål å bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet.
Les mer om tilskuddet hos IMDi.

Fant du det du lette etter?