Tildelinger av organisasjonsstøtte til innvandrertiltak for 2016

I år deler Nordland fylkeskommune ut 267 000 kroner til 17 organisasjoner gjennom sin organisasjonsstøtte til innvandrertiltak. Mottakerne er organisasjoner som legger til rette for frivillig deltakelse og aktiviteter for innvandrere i deres lokalmiljøer. Tildelingene gikk til alt fra steinovnsbakekurs og språkkafé til mentorprogram og seminarer.

Nordland Fylkeskommunes organisasjonsstøtte til innvandrertiltak er etablert for å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjons- og foreningsliv, og samfunnsliv for øvrig. Slik deltakelse har vist seg å være svært gunstig for å styrke tilflytteres nettverk og tilknytning, som i tur hjelpe dem til å trives bedre, etablere seg og bli værende i Nordland over lengre tid.

 

Tilskuddet er bredt anlagt for organisasjoner med lokal tilknytning i Nordland som bidrar til økt deltakelse i frivillig arbeid blant innvandrere av alle slag. Les mer om ordningen her.

 

Søknadsfristen for 2017-tildelingen er 1. mars 2017.

 

Dette er tildelingene for 2016:

 • Språk- og matverkstedet – tirsdagskaffen – Herøy frivilligsentral – 10 000,-
 • Toppenkurset – inkludering av innvandrerbarn på musikkurs/festival – Vefsn unge strykere – 40 000,-
 • Arbeidsseminar og multikulturell dag – Kvinnenettverket Noor Mo i Rana – 25 000,-
 • Konsert med mat – Sandnessjøen flerkulturelle gruppe – 5 000,-
 • Flerkulturell møteplass – Sandnessjøen flerkulturelle gruppe – 6 000,-
 • Somalisk kulturdag – Hattfjelldal bonde- og småbrukarlaget – 7 000,-
 • Språkkafe – Grane frivillighetssentral – 20 000,-
 • Ut på tur – Dønna idrettslag – 21 000,-
 • Driftsstøtte – kvinnenettverket Noor Mo i Rana – 6 000,-
 • Kurs i skigåing og friluftsliv for unge flyktninger og innvandrere i kommunen – Sulitjelma & omegn turistforening – 10 000,-
 • Baking i steinovn, bruk av symaskin og ski – Beiarn frivilligsentral – 10 000,-
 • Mentorprogrammet Ny i Hamarøy – Hamarøy Nærmiljøsentral – 20 000,-
 • Kvinnekonferansen Luft under vingene – Svolvær Sanitetsforening+Svolvær Soroptimistklubb – 25 000,-
 • Driftsstøtte - Filipino Society in Lofoten (FSIL) – 6 000,-
 • Alt liv forutsetter mat – naturens årlige avkastning er grunnlag for all mat – ski og bygdelaget på Lekang –16 000,-
 • Aktiviteter i Bøhallen – Bø frivilligsentral – 15 000,-
 • Etablere integreringskontakt-ordning – Diabetesforbundet Nordland – 25 000,-
Fant du det du lette etter?