Nordområdene

Fylkeskommunens Nordområdestrategi (PDF, 272 kB) ble vedtatt av fylkestinget i 2010 (FT-sak 59/10). Strategien handler i stor grad om å ta nasjonale og internasjonale posisjoner basert på regionale fortrinn.  Dette innebærer bl.a. å bidra til økt kunnskaps- og ressurstilførsel til næringsliv, FoU-miljøer og regional forvaltning, slik at disse miljøene kan ivareta strategisk viktige roller og gi økt verdiskaping i fylket, sikre sysselsetting og bosetting.

vinter - Klikk for stort bilde
Nordområdestrategien i Nordland har en rekke tiltak innenfor perspektivene næring, miljø, kompetanse og transport/infrastruktur. 

Stortingsmelding nr. 7 (2011-2012) (PDF, 5 MB) om Nordområdene redegjør for den nasjonale nordområdepolitikken, noe som også påvirker fylkeskommunens arbeid med nordområdesatsingen.
 

Publisert av Systembruker. Ansvarlig Systembruker. Sist endret 06.08.2013
Fant du det du lette etter?

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø