Forstå Horisont 2020 på fem minutter

Få en rask innføring i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 og muligheter som finnes innenfor programmet gjennom filmen ovenfor.

 

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Med sitt budsjett på 80 milliarder euro for perioden 2014-2020, regnes programmet for verdens største. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem.


Denne introduksjonfilmen, publisert av Norges forskningsråd, gir deg en innføring i hva Horisont 2020 er, hva som skal til for å få tilslag med et prosjektforslag og hva du får ut av å forske og skape innovasjon med midler fra EUs rammeprogram Horisont 2020. 

 

For mer informasjon om programmet, se nettsidene til Norges forskningsråd.

Fant du det du lette etter?

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø