1,2 millioner til reiselivsprosjekter i VRI

I handlingsplanen for 2012 har VRI Nordland så langt bevilget over 1,2 millioner kroner til gode prosjekt i fylket. Og det er ennå midler igjen på årets budsjett.

Til sammen åtte prosjekt innenfor satsingsområdet Opplvelsesbasert Reiseliv har fått VRI-støtte. Disse er:

Hamsunsenteret som ressurs for bedrifts- og lokalsamfunnsutvikling
Søker: Hamsunsenteret ved Bodil Børset, bevilgning 80.000,-
Målsetting: Skape gode opplevelse og produkter for gjestene og samtidig bidra til verdiskapning for bedrift, lokalsamfunn og samarbeidspartnere.

Fjellgården Eldsmo
Søker: Vikgården AS, bevilgning 80.000,-
Målsetting: Avklare muligheter og utfordringer knyttet til utvikling av et opplevelsesprodukt basert på fjellgården med basis i den særegne samiske arven og restriksjoner knyttet til vern.

Matopplevelser på Helgeland
Søker: Bioforsk Nord, Eva Narten Høgberg, Tjøtta, bevilgning 200.000,-
Målsetting: Knytte til seg flere leverandører, utvide etablert nettverk, koble seg opp mot øvrige prosjekter, fokus/bevisstgjøring på måltidet. Gjøres blant annet ved å arrangere møteplasser.

Opplevelsesproduksjon i bedriftsnettverk i Saltstraumen
Søker: Profesjonshøgskolen ved Elisabeth Nilsen og Rikke Lunell , bevilgning 95.000,-
Målsetting: Etablering av bedriftsnettverk for å utvikle helhetlige opplevelsesprodukter med utgangspunkt i Saltstraumens geologi og landskap.

Geotoper som utgangspunkt for opplevelsesbasert reiseliv
Søker: Torghatten kurs- og konferansesenter, bevilgning 200.000,-
Målsetting: Å utvikle geotoper i Sør-Helgeland og Namdalskysten som gjensidig styrker hverandre som reisemål.

Hvordan skaper kulturnæringer attraktive steder
Søker: Nordlandsforskning ved Tone Magnussen og Oddny Wiggen, bevilgning 200.000,-
Målsetting: Se på hvordan kulturnæringer kan bidra til utvikling av attraktive steder for både fastboende og besøkende.

Bærekraftig utvikling av havbaserte opplevelser – på naturens premisser
Søker: BioForsk Nord ved Thomas Holm Carlsen, bevilgning 200.000,-
Målsetning: Kastlegge unike nordnorske kulturkvaliteter som har potensial for utvikling av havbasert opplevelsesturisme og undersøke i hvilken grad slike naturkvaliteter benyttes i havbasert turisme i dag. Dette er igjen kunnskap som skal brukes til kursavvikling.

Møteplass for bedrifter i verdikjeden for bær og grønnsaker
Søker: Nordlandsforskning ved Elisabet Ljunggren, bevilgning 192.000,-
Målsetting: Arrangere Møteplassen 2012 for verdikjeden for bær og grønnsaker i Nordland. Utarbeide kronikk for å sette fokus på aktuelle tema, samt gjennomføre oppfølgingsintervju som skal fungere til å supplere foreliggende data fra tidligere gjennomførte Møteplasser.

- Det er penger igjen på budsjettet for 2012, så vi diskuterer gjerne gode ideer og tar mot nye søknader, sier prosjektleder for VRI-Nordland, Karin Kristensen.

Fant du det du lette etter?

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø