Bred medvirkning til planprosessen

I løpet av Storverksted i kantinen på fylkeshuset - Klikk for stort bildeStorverksted i kantinen på fylkeshuset våren 2016 har prosjektgruppen gjennomført møter både internt i Nordland fylkeskommune og med de ti bykommunene.

Prosessmøter i 10 byer

Fylkeskommunen har i perioden 15. februar - 17. mars gjennomført prBritt Kjensli, Heidi Ramsvik og Terje Gustavsen i Svolvær (Cathrine Grasdal) - Klikk for stort bildeBritt Kjensli, Heidi Ramsvik og Terje Gustavsen i Svolvær (Cathrine Grasdal) osessmøter i de ti bykommunene. Hensikten med møtene har vært å få innspill og sikre bred medvirkning i arbeidet med en by- og regionsenterpolitikk. Disse møtene har vært svært inspirerende og nyttige. Bedriftskompetanse har på oppdrag fra fylkeskommunen bistått i arbeidet gjennom tilrettelegging av møtene og utarbeiding av en rapport (PDF, 853 kB) og en vedleggsrapport. (PDF, 3 MB)

 

Storverksted på fylkeskommunen

8. april arrangerte prosjektgruppen verksted for fylkesadministrasjonen, der vi søkte innspill til temaene vekstkraft, attraktivitet og by- og omlandssamarbeid. Dette har blant annet ført til tettere kontakt og samarbeid mellom de ulike avdelingene, og økt forståelse for de ulike fagfeltenes betydning i byutviklingen.

 

Samrådsmøte med kommunene

13. og 14. april hadde referansegruppen og samrådsgruppen møte i Bodø. Her presenterte temagruppene for to av utviklingsområdene, attraktivitet og vekstkraft, hovedtrekk fra det vi har erfart og fått med oss i prosessmøtene. Samrådsgruppen fikk også høre Guri Vestby og Heidi Bergsli fra NIBR legge fram funn fra rapporten "Byene i Nordland som innovasjonssentra (PDF, 2 MB)", og Ine Hilling fortelle om Statens Vegvesen arbeid med regionforstørring knyttet til Regional transportplan Nordland. Kommunene fikk også anledning til å bli kjent med Europan Norge som annethvert år arrangerer internasjonale arkitektkonkurranser i samarbeid med kommuner i Norge. Øystein Rø la i sitt innlegg fram årets tema "Productive Cities" og inviterte kommunene til å melde sin interesse for å delta med sitt byutviklingsprosjekt.

 

Her finner du presentasjonene:

Fant du det du lette etter?