Bredbånd

Den nye tilskuddsordningen fra 2014, som administreres av «Nasjonal kommunikasjonsmyndighet» (tidl. Post og Teletilsynet) blir videreført i 2018, og samlet støttebeløp for hele landet er 149,7 mill. kr.

Nordland fylkeskommune vil samarbeide med kommunene for å arbeide fram gode prosjektsøknader, konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner

Det vil komme nærmere opplysninger om søknadsfrist og mulige endringer i kriteriene i løpet av  1. kvartal 2018.

Kommunene kan søke om tilskudd til utbygging av bredbånd med grunnleggende god kvalitet (dvs. < 4 Mb/s) i de områdene der det i dag ikke eksisterer et slikt tilbud (hvite), og man ikke kan forvente at leverandørene bygger ut på kommersielle vilkår. Man kan også søke om å få tilskudd til å øke kapasiteten i områder som har tilbud om < 30 Mb/s (grå).

Kommunen kan be om lokale dekningskart for de områdene som søknaden gjelder for. Kartene blir produserte av Nkom. Kartene viser bredbåndsdekning i kvadrat på 100 x 100 meter, og det blir laget to kart for hvert område: - Et som viser dekning for 4 Mbit/s nedstrøms kapasitet («grunnleggende bredbånd»), eksklusive satellitt. - Et som viser dekning inntil 30 Mbit/s nedstrøms kapasitet («NGA bredbånd»).

En kan sende forespørsel om dekningskart til Nkom, e-post: dekningskart@nkom.no. Merk e-posten med «Dekningskart for breiband». En baserer kartdata på et verktøy som heter «Open Street Map» og forespørselen skal inneholde navn på kommune og eventuelt WGS 84-koordinater.

 

Vedlegg:

 
 

 

Formål:

Bidra til at alle husstander får tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet, hvor det ikke kan ventes å komme nye kommersielle tilbud i de nærmeste 3 årene.

 

Hvem kan søke:

Kommuner og fylkeskommuner. Kommunene må søke gjennom fylkeskommunene. Flere kommuner kan gå sammen om en felles søknad.

Fylkeskommunen vurderer og rangerer søknadene og sender dem så til PT for avgjørelse.

 

Hva kan støttes:

Ordningen skal være teknologinøytral. Det betyr blant annet at både mobile, trådløse og faste bredbåndstilknytninger kan være aktuelle for støtte.

 

Vilkår:

Tildeling av bredbåndsmidler baseres på følgende kriterier:

1. Antall husstander som får et tilbud om  bredbånd med grunnleggende god kvalitet (vekt 30 %).

2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt (vekt 25 %).

3. Lokal medfinansiering (vekt 20%)

4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført (vekt 15%).

5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud (vekt 5%).

6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere næringsliv og besøkende (vekt 5 %).

 

Støttenivå:

Vurderes individuelt for hvert prosjekt.

 

Krav til søknad:          

Søknaden sendes elektronisk via https://regionalforvaltning.no.

Søknaden må skissere bakgrunnen for prosjektet og synliggjøre behovet. Det må foreligge dekningsanalyse for utbyggingsområdene og man må beskrive effekten av utbyggingen i forhold til alle 6 punktene under "Vilkår".

For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling. (DOCX, 45 kB)

 

Søknadsfrist: 

Ikke fastsatt

Fant du det du lette etter?
Torbjørn Trane Jensen
fungerende seksjonsleder Forvaltning