Regional utvikling

Regional utvikling

002548_Reidar Hernes_www.nordnorge.com_Bodoe.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordland fylkeskommunen arbeider for å skape en positiv utvikling i hele fylket til beste for Nordlands innbyggere. Det betyr å tilrettelegge for regional utvikling gjennom å utvikle gode lokalsamfunn, og bidra til tilflytting og rekruttering til fylket.  

(06.11.2018)

Nordland fylkeskommune v/avdeling for næring og regional utvikling arrangerte nettverkssamling for lokalsamfunnsutvikling for åtte kommuner på Fauske 1.-2. november.

Kurs i prosessledelse
(10.10.2018)

Formålet er å gi deltakerne kompetanse i å planlegge og lede lokal by- og samfunnsutvikling. Nordland fylkeskommune mener behovet for økt kompetanse på dette feltet er stort, og at kurset derfor vil være veldig nyttig for kommunene. Frist for påmelding er 09.11.2018.

 

 

Ingelin Noresjø og Ida Pinnerød 1
(22.03.2018)

Bodø kommune får et tilskudd på to millioner kroner til gjennomføring av den internasjonale plankonferansen ISOCARP 2018.

Rapport Uni Research forside
(19.03.2018)

Regionalt samarbeid er et tveegget sverd for småkommuner. Det kan bidra til å øke egen utviklingskapsitet og å få satt i gang utviklingstiltak, men samtidig kan det binde opp ressurser – som det allerede er knapt med. En rapport utarbeidet av Uni Research ved Rokkansenteret undersøker hvilken nytte småkommuner har av å samarbeide regionalt om næringsutvikling og næringsrettet samfunnsutvikling.

Træna 1
(09.03.2018)

De første workshopene i forkommune-prosjektet er gjennomført på Træna og i Bodø.

20171130_122725
(19.12.2017)

Nordland fylkeskommune avholdte 30. november - 1. desember sekretariatsledersamling for regionrådene i Nordland, i Bodø.

Fant du det du lette etter?
Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring