Barn og unge

Gjennom planveiledning og planbehandling skal fylkeskommunen se til at hensynet til barn og unge blir ivaretatt i henhold til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (DOC, 29 kB). Dette gjøres gjennom kurs og løpende veiledning.

Barn ikled refleksvest krysser gata sammen med en voksen.  - Klikk for stort bilde

Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging presiserer kommunens ansvar for at all plan- og byggesaksbehandling ivaretar hensynet til barn og unges behov for gode oppvekstvilkår og nærmiljø. Det er kommunens ansvar uavhengig av hvem som initierer og utfører planleggingen. 

Fant du det du lette etter?

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø