Planlegging i Nordland

Planer.jpg - Klikk for stort bilde Nordland fylkesting er regional planmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen skal derfor utøve planfaglig veiledning ovenfor kommunen. I tillegg utarbeider fylkeskommune regionale planer som gir rammer for utviklingen av Nordland fylke.

Hvert fjerde år vedtar fylkestinget en regional planstrategi for Nordland som setter rammer for hvilke planer og strategier som skal utarbeides i planperioden. En viktig del av fylkeskommunens arbeid er å følge opp målsettingene i Fylkesplan for Nordland 2013 - 2025 med arealpolitiske retningslinjer og planbestemmelse for etablering av kjøpesentre. Fylkeskommunens planer og strategier finner du her. Fylkeskommunens oppgaver omfatter i tillegg koordineringen av et regionalt planforum hvor statlige, regionale og kommunale interesser kartlegges og samordnes.

Torsdag 1. februar arrangeres første samling i 2018 for Forum for unge planleggere. Møtet avholdes i fylkeskommunens lokaler i Moloveien 16 i Bodø. På agendaen står blant annet boligpolitikk og digitale kartverktøy, med innlegg fra henholdsvis Husbanken og Kartverket.

Lødingen 1

Vårens møteplan for regionalt planforum er klar. Kommuner og andre aktører oppfordres til å melde sin interesse for å legge frem planer for drøfting og samordning.

 

båt_4

Nylig deltok tilsammen 24 kommuner på kurset «Kart og plan i blå sektor» som ble arrangert i Bodø, Sandnessjøen og Lødingen.

 

Uvær, Skivika, Bodø. September 2014.

Fylkesrådet har sattt i gang  arbeid med ny Nordområdestrategi for Nordland.

Bankgata skole

Bodø kommune har fått fylkeskommunalt tilskudd til utvikling av uterom og aktivitetspark ved Bankgata skole.

Her finner du liste med lenker til gamle nyhetsbrev for plan og miljø

Bilde_program_PK17

Nordland i omstilling – om bærekraftige byer og sterke distrikter. Hvordan planlegger vi i møte med nye nasjonale og regionale føringer? Dette er tema for den årlige plankonferansen 28. - 29. november i Bodø.

 

Byi Lego 1

Sammen med Vestvågøy kommune arrangerte fylkeskommunen byromseminar på Meieriet kultursenter på Leknes 20. og 21. september. Godt oppmøte og stort engasjement for Leknes sentrum, ikke minst på workshopen da ideer og forslag materialiserte seg i lego! 

Fra møtet i KMD

Fikk gode råd om hvordan Nordlandsmodellen kan bli et nasjonalt pilotprosjekt for byutvikling i mindre byer og tettsteder.

Midlene vil bli brukt i området rundt det nye bygget som huser Coop Marked Terråk

Bindal kommune har fått fylkeskommunalt tilskudd til å utvikle kommunesenteret Terråk.

Fant du det du lette etter?
Aase  Refsnes
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
  •   920 18 404
Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø
Bjørg Helene Jenssen
Etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø