2,3 millioner kroner til aktivitetspark i Bodø sentrum

Bankgata skole - Klikk for stort bildeBankgata skole Bodø kommune har fått fylkeskommunalt tilskudd til utvikling av uterom og aktivitetspark ved Bankgata skole.

Fylkesrådet har innvilget tilskudd på kr.2.350.000. Tilskuddet baseres på fylkeskommunens «Strategi for stedsutvikling» vedtatt i Nordland Fylkesting april 2015.


Nestleder i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe, Grete Bang, mener at skolens sentrumsnære beliggenhet gjør at området rundt i størst mulig grad bør tilrettelegges som en uformell møteplass, som både elever og resten av befolkningen kan få glede av. Kommunen fikk på bakgrunn av dette innvilget sin søknad om delfinansiering av opparbeidingen av uterom og lekearealer tilknyttet skoleområdet, flerbrukshallen og kunstgressbanen.

- Å satse på grønne uterom, gang og sykkelstier og aktiviteter vil bidra til å skape et attraktivt og tilgjengelig aktivitetsområde for en bred målgruppe. Dette vil styrke sentrum som bosted for en økende befolkning, sier Bang.

Ordfører Ida Pinnerød uttaler at dette er kjempegode nyheter for Bodø kommune og de setter stor pris på at fylkeskommunen vil satse i Bodø sentrum. Hun sier videre:

- Dette er noe som kommer hele byen til gode og som alle kan benytte seg av. Vi gleder oss!


Nordland fylkeskommune har avsatt ni millioner kroner til tilskuddsordningen for stedsutvikling i 2017.

- Gjennom denne ordningen ønsker vi å bidra til at byer og tettsteder får utviklet seg og styrket sin attraktivitet. Gode uterom fungerer som arenaer for både fellesskap og stedsidentitet og er med til å styrke kultur og handel, påpeker Grete Bang.

 

Link til siden artikkelen om tilskuddsordningen:
https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/tilskudd-til-stedsutvikling.749636.aspx

Fant du det du lette etter?