1,5 million kroner til utvikling av sentrum i Terråk

Midlene vil bli brukt i området rundt det nye bygget som huser Coop Marked Terråk - Klikk for stort bildeMidlene vil bli brukt i området rundt det nye bygget som huser Coop Marked Terråk Jens Kristian Berg Bindal kommune har fått fylkeskommunalt tilskudd til å utvikle kommunesenteret Terråk.

Midlene skal brukes til å etablere et helårs parkområde med stier, aktivitetsområde og sittegrupper. I tillegg skal det lages et festivalområde med utendørsscene som blant annet kan benyttes i forbindelse med Nordlandsbåtregattaen.

- Regattaen og Nordlandsbåten er en del av Bindals karakter. Nå kan regattaen utvikle seg videre. Det er viktig å sette søkelys på kystkulturen på Helgeland slik som folket i Bindal og Terråk idrettslag gjør. Dessuten har Bindal kommune i samarbeid med andre aktører lagt stor vekt på å tilrettelegge området for alle brukergrupper, store som små. Et attraktivt og tilrettelagt sentrum er bra både for det lokale næringsliv og for helse og trivsel blant de som bor på Terråk og tilreisende, sier Siv Mossleth (Sp).

Nordland fylkeskommune har avsatt kr 9 000 000 til tilskuddsordningen for stedsutvikling i 2017.

- Gjennom denne ordningen ønsker vi å bidra til at byer og tettsteder får utviklet seg og styrket sin attraktivitet. Gode uterom fungerer som arenaer for både fellesskap og stedsidentitet og er med til å styrke kultur og handel påpeker Mossleth på vegne av de samarbeidende partiene i fylkeskommunen, Sp, Ap, KrF og Sv.

Les mer om tilskuddsordningen:

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/tilskudd-til-stedsutvikling.749636.aspx

Fant du det du lette etter?