Nytt program for Den kulturelle skolesekken er klart


ScreenHunter_68 May - Klikk for stort bilde

Den kulturelle skolesekken (DKS) Nordland er stolte over å kunne presentere et spennende, mangfoldig og innholdsrikt program for skoleåret 2017/18. Med en tydelig nordlig profil på programmet er det ekstra morsomt å kunne presentere gode nordnorske utøvere og produksjoner som skal turnere til alle Nordlands grunnskoler og videregående skoler. 

Bredt program

DKS Nordland har 65 turneer som skal innom de ulike skolene i Nordland skoleåret 2017/18.
Det er turneer innenfor alle de ulike kunstuttrykkene:

  • Scenekunst
  • Musikk
  • Visuell kunst
  • Litteratur
  • Film

Produsentene i DKS Nordland har til dette programarbeidet i større grad tatt i bruk involvering av lærere, elever og fagpersoner for å plukke ut de gode kunst- og kulturproduksjonene.  Denne medvirkningen tror vi DKS Nordland vil gjøre at de ca 38000 elevene i nordlandsskolene vil få et spennende, mangfoldig og innholdsrikt program med høy kunstnerisk kvalitet, som både kan utfordre og underholde/inspirere.

Nordlig profil

Vi har i år et tydelig nordlig fokus i programmet vår, sier DKS-ansvarlig i Nordland Fylkeskommune Stig Løvseth.
-Vi ser at det kommer stadig flere gode nordnorske kunstnere og utøvere på banen,  og i år er vi heldige å ha mange av dem på programmet.
-Samtidig er 2017 et samisk jubileumsår og vi har forsøkt å synliggjøre dette med flere samiske produksjoner i programmet. Målet vårt er at det skal være en samisk produksjon innen hvert av uttrykkene.

Vi ønsker gjennom programmet å ivareta hensynet til regional identitet "nord", herunder sikre tilgang til samisk og  kunst- og kulturuttrykk, og vektlegge mangfold knyttet til nordområdene, sier Løvseth.

Nytt av året er at en del av produksjonene er egenproduserte i samarbeid med aktuelle utøvere og kunstnere.  Dette er for oss i DKS Nordland en ny måte å jobbe på som har vært med på å skape bedre sammenhenger i programarbeidet, og samtidig er vi med på å stimulere kulturproduksjonsmiljøet i Nordland/Nord-Norge.  Dette er viktige elementer, men vi ser også at dette har vært med å skape et stort engasjement innad i DKS Nordland.

"Gode kunstopplevelser stimulerer barn og unges fantasi og evne til problemløsning og læring.  Kunst er viktig som en ny vei til erkjennelse og dypere forståelse.  Gjennom Den kulturelle skolesekken møter barn og unge et bredt spekter av kunstuttrykk og uttrykksformer som er med på å åpne for nye inntrykk og perspektiver."

[SE PROGRAMKATALOGEN FOR DKS NORDLAND 2017/18]
[SE DETALJERT PROGRAM MED TURNÉRUTE OG VISNINGSSTEDER/DATOER]

Film nedenfor: kort presentasjon av mange av turneene til DKS Nordland 2017/18

FAKTABOKS

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.
Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordninga.

Nasjonale mål for Den kulturelle skolesekken
• Den kulturelle skolesekken skal medvirke til at alle elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud
• Den kulturelle skolesekken skal legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til og gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst og kulturuttrykk av alle slag
• Den kulturelle skolesekken skal bidra til en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål

 

 

Fant du det du lette etter?