Vil heve kompetanse om tjenestedesign i nord

Design Bevilger 300 000 kroner til prosjekt som setter fokus på design av tjenester i Nord-Norge.

Prosjektets mål er todelt:

-Det skal bidra til å gi arkitekter og designere i landsdelen ny kunnskap om design av tjenester.

- Prosjektet skal også bevisstgjøre private og offentlige bestillere om tjenestedesign, og bidra til at de får økt bestiller-kompetanse.

Trenger kunnskap

-Vi trenger kompetanse på dette området i Nord-Norge. Per i dag finnes det kun 5 store tjenestedesignkontorer i Norge og ingen av dem er lokalisert nord for Trondheim. Det kommer mange nye arbeidsplasser innen servicenæringen og det forventes at kunden eller brukeren løser mange og kompliserte oppgaver selv. Her vil gode tilbydere av tjenestedesign spille en sentral rolle. Det viktig at Nordland bygger opp denne kompetansen. Da kan design- og arkitekturbransjen i fylket ha mulighet til å konkurrere i et nasjonalt marked og kunder ha mulighet til å kjøpe tjenesten lokalt, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF), som har stått bak bevilgningen.

Kobler kunder og designere

I prosjektet skal det rekrutteres minimum 10 deltakere blant henholdsvis arkitekter/designere og kunder. Gjennom utviklingsprosjektet får kundene økt innsikt i verdien av tjenestedesign. Dette gjennom arbeid med egne case, sammen med medlemmer fra bransjen.

Det skal i prosjektperioden også arrangeres en nasjonal konferanse om emnet

Det er nordnorsk Design og arkitektursenter (NODA) som står bak prosjektet. Ved siden av tilskuddet fra Nordland fylkeskommune skal det søkes støtte fra de to andre fylkeskommunene i nord. Kulturrådet har gått inn med en støtte på kr. 315.000.

Tjenestedesign = brukervennlighet

Tjenestedesign handler om å gjøre tjenester nyttig, brukervennlig og attraktiv. Det er veldig viktig å sette brukeren i sentrum og se tjenesten fra brukerens perspektiv.

«Tjenesten» kan være mange ting; alt fra bestilling på en nettportal og til gjennomføring av en reise. I tjenestedesign tar man i bruk mange fagfelt, eksempelvis industridesign, interaksjonsdesign, grafisk design, markedsføring, ledelse, ingeniørfag og psykologi.

Fant du det du lette etter?