Vil ha viltmottak på Helgeland

Skogens konge Bevilger 160 000 kroner til etablering av viltmottak for elg i Mo i Rana.

Statskog SF, som stor grunneier, konstaterer at det er en økende elgbestand i Nordland og at det tas ut for lite elg i deler av fylket i forhold til tildelt kvote.

Bedre forvaltning

- Derfor er det viktig å få ned bestanden. Det store antallet påkjørsler, både på vei og bane, utgjør en fare for reisende, og innebærer mye lidelse for dyrene. Ved å tilby en salgskanal for elgslakt vil man bidra til en bedre forvaltning av elgbestanden, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Ny verdiskapning

- I tillegg ønsker mange som ikke driver egen jakt, å få tilgang på elgkjøtt. Et viltmottak vil møte dette behovet og bidra til ny verdiskapning.

Fylkesråden legger til at hun også har forståelse for at skogeiere, herunder Statskog, ønsker å få ned bestanden fordi en overpopulasjon av elg går ut over forvaltingen av ungskog - elgene spiser nemlig svært gjerne nye grantopper.

Et viltmottak kan bidra til en mer effektiv jakt, bedre elgforvaltning og økt verdiskaping lokalt, oppsummerer fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF). Susanne Forsland Lokaler på Grubhei

Anlegget er tenkt plassert ved Arctic Rein og Vilt (ARV) sine lokaler på Grubhei i Mo i Rana. Det etableres et mottak bestående av en kjøle- og en frysecontainer. Slakt av elg som mottas skal være kontrollert av jaktlaget, og henges inn og veies i kjøleanlegg. Mattilsynet foretar kontroll før dyret kan fryses ned eller videreselges.

Arbeidet med viltmottaket vil organiseres som en egen del av ARV sin virksomhet. ARV står for mottak, kontakt med Mattilsynet og fakturering og annet.

Etableringen finansieres i fellesskap av Nordland fylkeskommune v/statsskogordningen, Statskog og ARV.

Fant du det du lette etter?