Ny simulator og utvidet samarbeid

Fylkesrådene Arve Knutsen og Oddleif Olavsen følger elev Katrine Berntsens ferd ut på Vestfjorden. - Klikk for stort bilde

- Dette vil bidra til å etablere Nordland som nav i en nasjonal utdannings- og øvingsstruktur innenfor maritim næring og beredskap.

Det sa fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF)da han i dag den nye brosimulatoren ved Bodin videregående skole og Maritime fagskole offisielt åpnet.

Simulatoren er desktop-basert og består av 15 arbeidsstasjoner med fire skjermer hver. Her får brukerne opp bilde av båtens ferd, samt alle instrumenter. Her simuleres vind, strøm og alle seilingsforhold slik at elevene virkelig får prøvd seg. Innseilingsleder med naturtro grafikk fra Tokyo og til Røst ligger i datasystemet, og eleven kan velge å føre båter i ulike størrelser.

 

Utvidet kapasitet
Simulatoren gir mulighet til mengdetrening for elver og kursdeltakere og læringsutbyttet er stort, uten å ha en fullskala skipssimulator med ekte instrument.

- Det faktum at Nordland ønsker å posisjonere seg som nasjonalt sikkerhets- og beredskapsfylke, krever at simulator-kapasiteten blir utvida. Den nye simulatoren vil være med på nettopp dette, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen, som lot seg imponere da han fikk en omvisning i simulatorrommet. Nordland fylkeskommune har bidratt med nesten 1,9 millioner kroner til simulatoren via DA-midler.

Samarbeid gir styrkeVedbjørn Selnes (20) fra Alta i dyp konsentrasjon i mørke og opprørt hav. - Klikk for stort bilde
Samtidig med åpningen undertegnet Nordland fylkeskommune, Universitetet i Nordland, Bodin Videregående skole og maritime fagskole og Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten maritime fagskole partnerskapsavtalen "Maritim Campus Nord".

Samarbeidsavtalen har som mål å utvikle et tett partnerskap mellom de nevnte utdanningsenhetene knyttet til maritim grunn- og videreutdanning, kursvirksomhet, investering i og utnyttelse av undervisningsinfrastruktur og forskning. Siktemålet er at Maritimt Campus Nord skal være en sentral node i det norske maritime utdanningssystemet. Samarbeidet skal sikre god rekruttering av elever, studenter og ansatte for på best mulig måte å dekke det nasjonale behov for kompetanse i den maritime næringen.

Det nye partnerskapet er en fortsettelse av Bodø Maritime Campus som ble startet opp for tre år siden. Når er Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten maritime fagskole kommet inn som ny partner.

Strategisk viktig
Arve Knutsen snakker varmt det arbeidet som er gjort så langt i samarbeidet

- Dere har kommet langt i å samhandle, og gjennom det kommet langt i og posisjonere dere i Nordland og i Norge innenfor maritim utdanning. Dette skyldes blant anna ekstremt dyktige fagfolk, lærerkrefter og oppegående institusjonsledere, sier han.

- Det samarbeidet som dere utvikler nå er strategisk viktig for å posisjonere Nordland nasjonalt i maritim sammenheng. Det gjelder både innen utdanning, marint næringsliv og de beredskapsinstitusjoner som befinnner seg i Nordland, utdyper næringsråden.

Fra elev til doktor
Han får følge av fylkesråd for utdanning, Oddleif Olavsen (H).

- Vi har sendt flinke sjøfolk ut i verden i mange år og skal gjøre det også i årene som kommer. For å lykkes med å skape en attraktiv maritim utdanning må fagene sikres en status som gjør dem attraktive både for ungdom og voksne. Noe som gjøres gjennom satsing på kvalitet i hele opplæringsløpet. Dette er det vi gjør gjennom samarbeidet i Maritim Campus Nord. En felles og helhetlig satsing fra de videregående skolene, fagskolene og opp på universitetsnivå. Målet vårt er å kunne tilby ungdom i Nordland maritim utdanning fra videregående skole og til doktorgradsnivå.

Utviklingskraft
Rektor Søren Fredrik Voie ved Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten maritime fagskole fremhevet at samarbeidet med universitetet er svært spennende.

- Samarbeidet vil gi oss større utviklingskraft. Det etterspørres stadig fyldigere akademisk bakgrunn for skipsoffiserer, og vårt samarbeid kan være et av svarene. "Maritim Campus Nord" kan bli viktig også for en framtidig olje- og miljøvernbase i LofotenSamarbeidsavtalen underskrives. Fra venstre rektor Leif Magne Eggestad ved Bodin videregående skole og maritime fagskole, rektor Søren Fredrik Voie ved Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten maritime fagskole, Universitetet i Nordland ved rektor Pål Pedersen og Nordland fylkeskommune ved fylkesråd utdanning Oddleif Olavsen og fylkesråd for næring Arve Knutsen. - Klikk for stort bildeSamarbeidsavtalen underskrives. Fra venstre rektor Leif Magne Eggestad ved Bodin videregående skole og maritime fagskole, rektor Søren Fredrik Voie ved Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten maritime fagskole, Universitetet i Nordland ved rektor Pål Pedersen og Nordland fylkeskommune ved fylkesråd utdanning Oddleif Olavsen og fylkesråd for næring Arve Knutsen. .

 

 

 

Fant du det du lette etter?