Med lokal mat som opplevelse

LOCFOOD - Klikk for stort bilde Terje Rakke, Nordic Life Internasjonal møte i Nordland om utvikling av lokal mat

Med faglig fokus på mat som opplevelse møtes deltagere fra 9 Europeiske land og 12 regioner i Bodø og Lofoten i neste uke (19-21.mars) for å diskutere, se på og smake på lokalmat.

- Møtet finner sted i forbindelse med det europeiske prosjektet LOCFOOD hvor Nordland fylkeskommune er hovedpartner, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF).  Samlingen i Nordland har spesiell fokus på hvordan lokalmat kan være en ressurs i utvikling og salg av opplevelser i en reiselivssammenheng. Herunder hvordan man igjennom innovasjon og entreprenørskap kan skape ny virksomhet og verdiskapning, sier Arve Knutsen

- Nordland har i de senere årene hatt stort fokus på «opplevelse» i utvikling av reiselivsprodukter. I denne sammenheng er maten en viktig ingrediens. Vi ønsker å formidle den lokale maten som en ressurs for å skape merverdi i reiselivsopplevelser. Herunder den faglige og teoretiske bakgrunnen knyttet til opplevelse som forsknings -og fagområde, tilføyer Arve Knutsen.

Aktører fra offentlig forvaltning, lokalmat næringen, reiselivs -og opplevelsesnæringen og forskningsmiljøene vil delta på samlingen og gi de besøkende deltagere ett innblikk i hvordan det jobbes med lokalmat i Nordland.

LOCFOOD – Local food as an engine for local business

Utvikling av regionale mat-strategier er av vesentlig betydning for å støtte opp under og bidra til økt konkurranseevne og prestasjoner blant aktørene. Ved å utvikle klare målsetninger og definerte tiltak kan næringen styrkes – det skapes større interesse for lokal mat og bidrar til økt lønnsomhet.
LOCFOOD har som mål å bli en viktig arena for erfaringsutveksling og deling av «best practice» blant sentrale aktører i prosjektområdet. Det kan gi et grunnlag å videreutvikle felles politikk og strategier innen små-skala mat –og opplevelsesproduksjon.

Veien videre – regional nytte

- Prosjektet skal etter planen legge frem sine funn og anbefalinger for sentrale aktører i Brussel under Open Days arrangementet i oktober i år. I Nordland vil resultatene fra prosjektet bli brukt i forbindelse med utarbeidelse av en ny «strategi for lokalmat og matopplevelser i Nordland».  Arbeidet med denne strategien er i igangsatt og vil etter planen presenteres i kort tid etter avslutningen av LOCFOOD prosjektet, avslutter Arve Knutsen.

Program for LOCFOOD-samlingen i Bodø og Lofoten (PDF, 4 MB)

Om LOCFOOD (PDF, 14 MB)

Publisert av Linda Charlotte Gjerstad. Sist endret 15.10.2015
Fant du det du lette etter?