No hivæ vi oss rundt!

Bevilger 500 000 kroner til prosjekt som skal stimulere landbruket i Vevelstad.

No hivæ vi oss rundt – et utviklingsprosjekt for landbruket i Vevelstad – er det talende navnet til prosjektet som nå får støtte fra fylkesrådet.

Motivasjon, kompetanse og nettverksbygging

Hovedmålsettingen for det treårige prosjektet er å utvikle det eksisterende landbruket, samt stimulere til økt satsing på nye landbruksbaserte næringer, gjennom motivasjon, kompetanse og nettverksbygging.

Vevelstad kommune er den kommunen i Nordland der jordbruksvirksomheten er viktigst for sysselsettingen.

 - Det er derfor positivt at det igangsettes et utviklingsprosjekt som kan bidra tilen positiv utvikling i næringen. Prosjektet vil kunne bidra til å skape nettverk; bygge kompetanse både i næringen og i kommunen; samt på sikt bidra til å øke rekrutteringen til og profesjonaliseringen av landbruket/landbruksbaserte næringer, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Satsing på unge viktig

- Videre vil prosjektet kunne gi verdifull rådgivning, tilrettelegging og oppfølging til eksisterende bedrifter og gründere. Nettopp satsingen på nyetablerere og ungdom er en styrke i prosjektet. Skal landbruket fortsette å være et viktig næringsgrunnlag i Vevelstad er man avhengig av rekruttering.

Fant du det du lette etter?