Regional plan for landbruk - innspillverksteder

Det bRPL Verksted i Bodø - Klikk for stort bilde le nylig gjennomført verksted / kafédialog i Salten, Vesterålen og i Lofoten. Det vil også avholdes slike verksteder i regionene på Helgeland.

 

 

 

 

Planarbeidet og prosessen til regional plan landbruk er kommet godt i gang. Arbeidet er nå midt inne i innspillsfase i regionene. Det har vært hektiske og givende dager for både deltagere og prosessledere. Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune samarbeider om gjennomføringen av verkstedene.

 

Deltagerne på verkstedene representerer landbruket fra forskning, forvaltningen, gårdbruker, bondelag, småbrukerlag, skogbruket, mattilsynet, naturbruksskolene, reiseliv osv. Alle har bidratt til at vi har fått både varierte og verdifulle innspill å behandle i det videre planarbeidet. Andre halvdel av september fortsetter vi med verksteder / Kafédialog i hhv. indre Helgeland, Helgeland og sør- Helgeland. Det legges også opp til «gjestebud» i en del av de kommunene vi ikke har besøkt.

 

Prosessen videre er å behandle alle innspill og tilpasse disse til de tre temaområdene; Næring, forvaltning og samfunn. Et utkast til plan skal foreligge allerede i januar 2018. Planen legges da ut på høring frem til medio april. Endelig plan vedas av fylkestinget i juni.  

Fant du det du lette etter?