Interregprosjekt med seminar i Bodø

Deltakere på seminaret - Klikk for stort bildeDeltakere på seminaret Interreg-prosjektet Monitoris3 arrangerer denne uken tematisk seminar i Bodø for sine prosjektpartnere. Seminaret har fokus på utviklingen av et evaluerings- og oppfølgingssystem for regionale utviklingsstrategier.

Finansiering av forsknings-/utviklingsprosjekt må i stadig større grad hentes internasjonalt, og derfor er Nordland fylkeskommune partner i et Interreg Europa-prosjekt som heter Monitoris3. Det startet opp i vår. Partnere i Monitoris3 er Galicia, Norte, Veneto, Dubrovnik, Vest-Romania og Nordland. Galicia og Veneto er for øvrig sentrale samarbeidspartnere innenfor arbeidet med sjømat- og reiselivs- og opplevelsesnæringene.

Monitoris 3 er det første prosjektet som tar for seg evaluerings- og oppfølgingssystem for regionale utviklingsstrategier på en systematisk måte, og ikke minst for første gang gjennom en grenseoverskridende tilnærming.

Smart spesialisering

I 2014 ble «Et nyskapende Nordland – Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020» vedtatt av fylkestinget.

Innovasjonsstrategien bygger på en metodikk som er utviklet av EU og som er tatt i bruk av alle regioner i Europa. Dette betyr at Nordland kan ta del i utviklingen av en ny regionalpolitikk i Europa og lære av andre regioner sitt utviklingsarbeid.

Innovasjonsstrategien er et sentralt virkemiddel i fylkeskommunens næringspolitiske ambisjon om å klatre i verdikjedene. Det kan enten skje gjennom å utvikle merkevarer som kan ta ut en merverdi i markedet eller å øke bearbeidingsgraden på de produktene vi produserer i Nordland. Begge måter forutsetter økt kompetanse i produksjonen og økt samarbeid mellom næringsliv, forskning, undervisning og forvaltning.

Ved å ta del i EUs smart spesialiseringsplattform har Nordland fylkeskommune utviklet en strategi og arbeidsform som kan sammenlignes med resten av Europa.

Fant du det du lette etter?