Invitasjon til innovasjonsseminar 13.-14. oktober

000584_Terje Rakke - Nordic Life_www.nordnorge.com_Vaagan.jpg - Klikk for stort bilde Terje Rakke

 Å utvikle verdikjedene til næringslivet er viktig for å utvikle konkurransekraften. Nordland fylkeskommune inviterer til seminar for å diskutere mulighetene for å utvikle verdikjedene til næringslivet i fylket.

 Om seminaret

I seminaret skal vi belyse og diskutere muligheter og behov for ny forretningsvirksomhet som finnes i og mellom bedrifter og næringer i Nordland. Klyngene i regionen vil få særskilt oppmerksomhet. Vi skal få høre fra fylkeskommunens følgeforskningsprosjekt på innovasjonspolitikk og fra internasjonale forskere. Vi skal ha gruppearbeid der seminardeltakerne, med klyngene i sentrum, ser nærmere på de muligheter som finnes for utvikling av nye forretningsområder.

 

Foreløpig program

Håkon Finne, SINTEF:

Innovasjonsstrategiens ordbok: Hva betyr "smart spesialisering", "entreprenørielle oppdagelser" og "relatert variasjon"?

From the dictionary of the innovation strategy: How do we interpret "smart specialisation", "entrepreneurial discoveries", and "related variety"?

Ron Boschma, Lunds Universitet & Utrecht Universiteit:

Muligheter og betingelser for vekst (i Nordland)

Options and requirements for growth (in Nordland)

Gerd Meier zu Köcker, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

 

Klyngeprosjektenes rolle i å oppdage nye forretningsmuligheter i rommet mellom dem – erfaringer fra ledende regioner i Europa

The role of cluster portfolios in discovering uncharted business areas – insights from European frontrunner regions

Jarle Løvland & Åge Mariussen, Nordlandsforskning:

Utviklingsmuligheter i Nordland i rommet mellom tjenesteyting, industri og sjømat

Options for entrepreneurial discoveries in the spaces between services, industry, and seafood

Veildedet gruppearbeid:

Hva kan gjøres i klyngene for å konkretisere og realisere mulighetene?

Cluster project options for concrete exploration and exploitation of potentials

 

Les invitasjon og program (DOC, 47 kB).

 

Målgruppe

Klyngeledere og styrene i klyngeprosjektene, innovasjonsselskap, kompetansemeglere, NHO, LO, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SIVA, Nordland fylkeskommune, kommunenes næringssjefer, forskningsmiljø og andre som jobber med innovasjon i næringslivet.

 

Praktisk informasjon

Sted: Bodø

13. oktober kl. 19.00: Nettverkstreff med middag (Sydøst)

14. oktober kl. 8.30-14.00: Seminar (Radisson Blu Bodø)

 

Kontaktinformasjon: Una Sjørbotten, tlf: 45025372, e-post: unasjo(@)nfk.no

 

Påmelding

Påmelding gjøres i Nordland fylkeskommunes kurs og konferansemodul

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2016. Begrenset antall plasser.

 

 

Forberedelser

Det er publisert et notat om hva smart spesialisering egentlig er. Du finner notatet her.

Fant du det du lette etter?
seniorrådgiver

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø