Verdifulle pukk- og grusforekomster i Nordland

sommer 2006 103.jpg - Klikk for stort bilde

 

Nordland sitter på grus og pukk til en verdi av 36 milliarder kroner.

Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Nordland fylkeskommune kartlagt grus- og pukkforekomstene i fylket. I Nordland har det i de siste årene vært en økning på uttaket fra fast fjell (pukk). Rapporten forteller videre at de viktigste forekomstene i fylket er verdsatt til 36 milliarder kroner. Kvaliteten på resurssene ansees som akseptable ut i fra kvalitetskriterier og behov for bruk til vegformål.

 

Disse ressursene er svært viktige i alle lokalsamfunn, og vi er alle storforbrukere av disse. Ikke mange er klar over at hver nordmann bruker 12-13 tonn mineraler hvert år, og her utgjør byggeråstoffer (sand, grus og pukk) en hoveddel i bygging av veier, bruer, hus, etc.

 

Forekomstene i Nordland har et ressursgrunnlag på 534 millioner tonn, og har en beregnet levetid på 150 år.

 

For å lese den fullstendige rapporten kan du klikke her.

Fant du det du lette etter?