- Ungdommen må med

 Administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen (t.v.) i samtale med fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) og fylkesrådsleder Tomas Norvoll. - Klikk for stort bildeAdministrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen (t.v.) i samtale med fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) og fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Trond-Erlend Willassen

Skal norsk industri være konkurransedyktig må det skapes flere lærlingeplasser.

Det sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll under sin åpningstale til konferansen Industri 2015 i konserthuset i Bodø.

På konferansen deltar 350  personer fra hele landet, både fra bedrifter, organisasjoner og politikere. Hovedfokuset på konferansen er industriens rammebetingelser i framtiden.

 

- Min honnør går  til Norsk Industri og de andre samarbeidspartnerne som har gjort det mulig å etablere en ny og viktig industripolitisk møteplass i Norge, innledet Norvoll

 

Flere lærlinger

Fylkesrådslederen trakk fram fagutdanning som en av de viktige utfordringene i industrien.

- Vi har et særskilt ansvar i fylkeskommunen for ungdommene våre i videregående skole. En klar ambisjon i fylkesrådet er at alle som har rett/søkt på læreplass, skal få det.  Skal vi nå den ambisjonen er det avgjørende at vi evner å få til samspillet med næringslivet. Det er derfor et stort tankekors at av de 24 500 som søkte om læreplass i Norge i 2015, er det 9000 som så lang har fått godkjent lærekontrakt. Det vi si at bare 37 % har fått godkjent lærekontrakt.

- Det er oppsiktsvekkende lave tall. Skal norsk industri være konkurransedyktig må ansvaret for lærlingeplasser bli et viktigere fokusområde, sa fylkesrådslederen.

 

Aktiv næringspolitikk
Tomas Norvoll mener årets industrikonferanse er enda mer aktuell enn fjorårets.

 

- Økonomien i Norge og i verden er i endring.  Norsk Industri frykter at mellom 50- til 70 000 arbeidsplasser vil forsvinne som følge av den svake utviklingen i norsk økonomi. Det forteller oss at vi må ha en aktiv næringspolitikk. En næringspolitikk som bygger opp om de fortrinnene vi har, blant annet den kraftforedlende industrien. Derfor er det viktig at en enstemmig næringskomité har gått inn for en Stortingsmelding om industriens rammevilkår. Det er bra at vi har nasjonale politikere som går foran og tar ansvar.  Her i Nordland har vi et meget sterkt fokus på vår rolle som regional utviklingsaktør, sa Norvoll.

 

Les hele åpningstalen til Tomas Norvoll (PDF, 79 kB)
Se programmet og annen informasjon om konferansen

Fant du det du lette etter?