Økt konkurransekraft til utkantindustri

Stort tannhjul - Klikk for stort bilde Rita Bogholm Engen

Fylkesrådet bevilger 900 000 kroner til Høgskolen i Narvik som skal delta i et internasjonalt industriprosjekt. Målet er en  styrking av industrien i utkantområder.

 

Prosjektet "Making regional manufacturing globally competive" har fått støtte fra  Interreg Nordlig Periferi  og fra fylkesrådet. Totalbudsjettet er på 2 millioner Euro. Målet er å øke effektiviteten og konkurransekraften til industribedrifter i perifere områder. Et av virkemidlene er å utvikle og ta i bruk ny teknologi og innovasjon.

 

- Industribedrifter i denne regionen er hovedsakelig små og står overfor betydelige utfordringer. De er ofte geografisk isolert fra store markeder og langt fra samarbeidene bedrifter. Dette prosjektet skal støtte og utstyre industribedrifter med ny kunnskap. Det kan gjøre bedriftene bedre i stand til å tenke nytt og konkurrere i en tid med sterk global konkurranse og en rivende teknologiutvikling. Prosjektet kan bidra til å sette kunnskapsøkonomien inn i produksjonen, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

 

Et viktig poeng er å utvikle og utnytte kunnskapsoverføring mellom partene i prosjektet for å øke bruken av ny teknologi.

- Det finnes mange små bedrifter som kan jobbe i lag og gjøre hverandre god. Slikt samarbeid kan gjøre bedriftene i stand til å ta store jobber, som de hver for seg ikke hadde hatt mulighet til å få.

 

Prosjektet er et Interreg Nordlig Periferi og Arktis (NPA)-prosjekt , med partnere både fra Finland (Centria University of Applied Sciences), Sverige (Universitetet i Luleå), Island (Universitet på Island), Irland (Sligo Local Enterprise Office og Cavan Innovation&Technology Centre). Prosjektet ledes av South West Collage i Irland.

Les hele fylkesrådssaken her

 

Fant du det du lette etter?