Mineraler i Nordland

Talkforekomsten i Linnajavri, Hamarøy - Klikk for stort bilde

Nordland er landets største bergverksfylke med ca. 550 ansatte i råvareproduksjon. Da er ikke prosessering av mineralene (sement, ferrosilisium, gjødsel), transport og andre  servicenæringer  regnet med. Produksjonsverdien av disse mineralene utgjør tilnærmet 700 mill. kroner.

 

Fra å være et typisk metallproduserende fylke har Nordland utviklet seg til i dag å være en hovedprodusent av industrimineraler i Norge. Fylket har i dag en vesentlig del av landets produksjon av mineraler som dolomitt, kalkstein, kvarts og talk. Utvikling  mot en økende produksjon av industrimineraler forventes å fortsette i årene som kommer, selv om det ikke utelukkes at nye malmforekomster vil bli satt i drift.

 

Nordland fylkeskommune har i mange år hatt et godt samarbeid med Norges geologiske undersøkelse for å kartlegge nye mineralressurser. I løpet av de siste 10 årene er det påvist flere forekomster som i nær framtid vil kunne bli satt i drift. Mest spennende er talk- og kleberforekomstene i Linnajavri i Hamarøy.

Talkforekomsten i Linnajavri, Hamarøy - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?