GeoNor konferansen 2015

DSC_0090.JPG - Klikk for stort bilde Ola Torstensen

Årets GeoNor konferanse (25.-26. mars) har Nordområdene som Europas fremtidige mineralregion på dagsorden. 

 

 

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) forteller at konferansen fokuser på det mineralpotensialet som finnes i Nordområdene, hvordan man driver med kartlegging av disse ressursene samt presentere aktuelle utviklingsprosjekter og aktører. 

- EU ønsker å være selvforsynt med viktige og strategiske mineraler og metaller, og Nordområdene vil være sentrale for å oppfylle dette ønsket. I Nordområdene ligger store mineralressurser, samtidig som det innebærer store utfordringer å lete etter og utnytte disse, fortsetter han. 

 

Industriell verdiskapning - basert på geologiske ressurser i Nordområdene  

- Vi setter mineraler høyt på dagsorden fordi dette er en viktig distriktsnæring, med et stort utviklingspotensial.  Norges geologiske undesøkelse har fått økte bevilgninger får å påvise nye forekomster og områder med muligheter for framtidig drift. Er dette tilstrekkelig satsing fra det offentliges side? Vi vil belyse muligheter innen bergverk, og hvordan man kan bidra til å utløse disse mulighetene, bekrefter Knutsen. 

 

Hvordan løse interessekonflikter

Hvordan vil mineralnæringen ivareta og samarbeide med andre interesser som miljø, samisk kultur og reindrift, og hvordan kan man sammen finne løsninger som ivaretar alle interessene og samtidig bidrar til verdiskaping og nye arbeidsplasser?

- I likhet med utnyttelse av andre naturressurser så vil også utnyttelse av mineraler og metaller komme i konflikt med andre interesser på dette området. Vi må se på hvilke erfaringer vi har fra andre områder der uttak av naturressurser vil kunne komme i konflikt med lokalsamfunnet, andre brukere av området eller nasjonale prioriterte verdier.

 

  • GeoNor konferansen finner sted på Mo i Rana 25.-26. mars, og her vil du treffe representanter for mineralselskap, foredlings- og prosessindustri, gassproduksjons- og distributør selskap, myndigheter og forskningsmiljøer.
  • GeoNor konferansen  er den største konferansen i Nord-Norge som har mineraler som fokus.
  • GeoNor konferansen arrangeres av Nordland fylkeskommune i samarbeid med SINTEF, Norges geologiske undersøkelse og samarbeidsorganisasjonen Mineralklynge Nord (mineral- og bergverksbedrifter i Nord Norge), med Kunnskapsparken Helgeland som prosjektsekretariat. 

 

 

Program GeoNor konferansen 2015 (PDF, 2 MB)

 

Påmelding til GeoNor konferansen 2015  

Fant du det du lette etter?