Vil ha slutt på sløsing

Illustrasjonsbilde. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde. Trond-Erlend Willassen

Ber departementet vurdere tiltak som reduserer sløsing med fiskeressursene i turistfiske. 

Det sier fylkesrådet i et høringssvarsvar til regjeringen om turistfiske.

- Jeg er bekymret for ressurssløsinga vi ser hos noen av turistfiskerne. En tydelig tendens til at det bare er fileet/loinsen som tas med, mens den gode nordnorske tradisjonen med å bruke hele fisken er borte. Vi ønsker at turisfiskerne skal lære seg bærekraftig bruk av heile råvaren. Derfor ber vi departementet om at de vurderer tiltak som reduserer slik sløsing med fiskeressursene, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).


Oversikt over ressursuttak

Fylkesrådet mener at det må opprettes et eget register for bedrifter som driver turistfiskeanlegg.

- Et register over turistfiskeanlegg vil gi bedre oversikt over ressursuttaket og få organisert turistfiske inn i mer ordnede former,

Mona Fagerås - Klikk for stort bildeMona Fagerås Berit Stensland Registeret skal gjelde for turistfiskeanlegg som driver merverdiavgiftspliktig turistfiskevirksomhet med to eller flere fartøy for utleie/utlån til fisketurister, eller har ett eller flere fartøy som tar turister med på fiske.

 

Økt kvote – redusert tid

Som ei gulrot for de bedriftene som registrerer seg, foreslår fylkesrådet at deres kunder får en økt utførselskvote for fisk fra 15 til 20 kilo. Samtidig foreslår man at kvoten for kundene ved ikke-registrerte anlegg reduseres til 10 kilo fisk.

- Fylkesrådet mener også at fisket må kunne stoppes dersom det skulle vise seg at lokale fiskeressurser overbeskattes, sier Fagerås.

Fylkesrådet ønsker også en innstramming når det gjelder tidsintervallet for utførsel av fisk. I dag er dette intervallet 24 timer, det vil si at en fisker må vente ett døgn før han/hun kan føre ut en ny kvote. Fylkesrådet vil øke dette til syv dager.

 

Sikkerhet

- Vi vil også be departementet se på mulighetene til å innføre sikkerhetskrav til fartøy som benyttes til turistfiske, gjennom en endring i Havressursloven. I dag er det den såkalte produktkontroll-loven som ivaretar turistfiskernes sikkerhet. Dette mener vi ikke er tilstrekkelig, sier Mona Fagerås.

 

Fant du det du lette etter?