Vil beholde pliktsystemet i fiskeriene

brosme.jpg - Klikk for stort bilde Trond-Erlend Willassen

 

Fylkesrådet sier nei til forslaget fra en ekspertgruppe om å avvikle leveringsplikt, bearbeidelsesplikt og aktivitetsplikten i fiskerinæringen. 

Dette kommer fram i et høringssvar som fylkesrådet i fiskerifylket Nordland har avgitt til Nærings- og Fiskeridepartementet. Bakgrunnen er at en kommisjon satt ned av regjeringen konkluderer med at det tradisjonsrike pliktsystemet i fiskeriene bør legges ned.


Bryter samfunnskontrakten


- En avvikling av leveringsplikten vil bryte med den samfunnskontrakten som næringa har. Intensjonen med leveringsplikten var å sikre fiskeindustrien tilstrekkelig råstoff gjennom hele året og dermed bidra til arbeidsplasser og aktivitet i nordnorske kystsamfunn. Derfor fikk selskapene dispensasjon for å kunne inneha konsesjoner/kvoter. Det vil stride mot allmenn rettsoppfatning at leveringsplikten avvikles uten full kompensasjon til kystsamfunnene, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).
 

Økt fleksibilitet


Mona Fagerås - Klikk for stort bildeMona Fagerås Trond-Erlend Willassen

Fylkesrådet mener at bearbeidingsplikten er en garanti for at det skapes arbeidsplasser på land og bidrar til opprettholdelse av livskraftige kystsamfunn. Derfor må også den opprettholdes.

- Fylkesrådet kan likevel støtte et alternativt forslag til endring av kontrollperioden for bearbeidingsplikten til å gjelde på årsbasis fremfor pr. fangst slik reglene er i dag. Dette kan gi industrien økt fleksibilitet i forhold til dagens situasjon, sier Mona Fagerås.


Vil stramme inn aktivitetsplikten


Fylkesrådet viser til dagens regime hvor det i realiteten er aktivitetsplikten som sørger for den aktivitet og drift som er ved industribedriftene.

- Fremfor å oppheve aktivitetsplikten vil fylkesrådet derfor tvert imot stramme inn på aktivitetsplikten. Dette ved å kreve en tydeligere konkretisering av gjeldende aktivitetsplikt og en mer restriktiv holdning i forhold til å godkjenne nedbemanning og nedskalering av produksjonen, sier Fagerås.
 

Nei til auksjon

Næringsråden er ellers sterkt skeptisk til forslag om at frigitte kvotert kan auksjoneres ut til industrien.

- Foutsetninene for å etablere en slik ordning er at alle pliktene avvikles. Ei auksjonsordning vil være svært uforutsigbar for bedriftene og lokalsamfunnene. Det er dessuten svært vanskelig å sette en pris på et evigvarende ressurs som fiskeriene, sier Mona Fagerås.
 

Les hele fylkesrådssaken
 

Fant du det du lette etter?