Ringvirknings- og varestrømsanalyse for sjømatnæringen

Trænabedriften Modolv Sjøset AS og fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF). Her på sjømatmessa i Brussel april 2015 - Klikk for stort bildeTrænabedriften Modolv Sjøset AS og fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF). Her på sjømatmessa i Brussel april 2015 Linda Ch. Gjerstad

 

Nordland fylkeskommune ønsker bedre kunnskap om verdiskapingen sjømatnæringen i Nordland bidrar med.

 

I næringspolitiske debatter er det viktig med solid og oppdatert faktagrunnlag som diskusjon og analyse kan bygge på, bl.a. ved utforming av politiske rammebetingelser og strategier.

 

Nordland fylkeskommune vil nå styrke faktagrunnlaget. om verdiskapingen i sjømatnæringen i Nordland. Dette gjøres ved å synliggjøre ringvirkningene og varestrømmene i fiskeri- og havbruksnæringen i form av salg, sysselsetting og innkjøp; lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt fordelt på de enkelte bransjer.

 

Prosjektet skal framskaffe datagrunnlag som kan synliggjøre sjømatnæringens størrelse i Nordland målt ved noen sentrale parametere så som omsetning, verdiskaping, salg (eksport og nasjonalt), samt sysselsetting. Anskaffelsen skal dessuten kartlegge størrelsen av innkjøp og hvor innkjøp gjøres.

 

 

Prosjektet er nå lyst ut, og søknadsfrist er 2. juni. Les mer om prosjektet

Har du spørsmål til prosjektet, ta kontakt med Olav Nyholmen, e-post: oen@nfk.no

Fant du det du lette etter?