-Regjeringen har feil svar til sjømatnæringen

Tomas Norvoll_kvadratisk.jpg - Klikk for stort bilde

 -Sjømatindustrien trenger fisk, ikke frislipp, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).  

 

-Regjeringen løser ikke sjømatindustriens utfordringer ved å frikoble fisken fra landanleggene, det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Han viser til at ujevn tilgang på råstoff er en av de store utfordringene for landindustrien. I noen hektiske vintermåneder blir det bragt på land store mengder fisk, mens det i andre perioder er nesten umulig å få tak i råstoff.

-Dette vil regjeringen løse ved å frikoble fisken fra landanlegg og kommunene de hører hjemme i. En regional leveringsplikt vil ikke føre til mer stabile helårs arbeidsplasser i kystkommunene, sier Norvoll.

Industripolitikk

Regjeringen vil avvikle bearbeidingsplikten og se på hvordan de kan fjerne aktivitetsplikten.  Begge disse pliktene bidrar til videreforedling og verdiskapning ved landanleggene langs kystsamfunnene i Nord-Norge.  

-Det er en utvikling jeg bestemt mener er å gå i gal retning i norsk industripolitikk, understreker Norvoll.  

Helårs arbeidsplasser

-Ressursene i havet tilhører fellesskapet, og skal underlegges en forvalting som bidrar til arbeidsplasser og bosetting langs kysten. Lønnsomme verdikjeder og helårsarbeidsplasser må være grunnlaget når Stortinget nå skal diskuterer norsk fiskeripolitikk, avslutter Norvoll.

 

 

Fant du det du lette etter?